Izvor: eKapija | Petak, 29.05.2020.| 12:43
Izdvojite članak Odštampajte vest

Crna Gora dobija firmu za rušenje nelegalnih objekata

Ilustracija (Foto: mihalec/shutterstock.com)
Vlada Crne Gore je na jučerašnoj sjednici donela odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Zaštita prostora Crne Gore.

- Namera Vlade je jasna - odlukom o osnivanju društva Zaštita prostora Crne Gore stvoreni su uslovi za efikasno administrativno izvršenje rešenja o rušenju, uklanjanju i vraćanju u prvobitno stanje zemljišta i objekata. Ovo je još jedan u nizu koraka ka zaštiti našeg zajedničkog prostora, resursa, koji moramo sa posebnom pažnjom da tretiramo i prenesemo budućim generacijama - poručio je generalni direktor Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje Aleksandar Dajković na konferenciji za štampu.

Odlukom je predviđeno da se osniva jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sedištem u Danilovgradu. Utvrđeni su delatnost društva, finansiranje društva, ovlašćenje Vlade Crne Gore kao osnivača društva, organi društva i njegova nadležnost, rok za donošenje statuta društva i imenovanje odbora direktora i izvršnog direktora.

- Uvereni smo da su opravdani razlozi za osnivanje navedenog privrednog društva, koje će posedovati svu potrebnu mehanizaciju i opremu za sprovođenje administrativnih izvršenja rešenja o rušenju, a imajući u vidu da postoji znatan broj donesenih rešenja o rušenju urbanističko-građevinske inspekcije, kao i potrebu efikasnog sprovođenja izvršenja ovih rešenja - saopštio je Dajković.

Za osnivanje ovog preduzeća, Vlada je odobrila preusmerenje sredstava u iznosu od 1,4 mil EUR sa potrošačke jedinice rezerve, i to 10.000 EUR kao osnivački novčani kapital i iznos od 1,39 mil EUR, za obavljanje delatnosti, sa planiranim početkom od juna 2020.

Prema rečima generalnog direktora Dajkovića, osnivanje DOO Zaštita prostora Crne Gore uticaće na smanjenje troškova izvršenja u odnosu na trenutno stanje, kao i na ostvarivanje većeg broja izvršenja sa odobrenim sredstvima.

On je ukazao na evidentnu potrebu stalne i brze dostupnosti izvršne službe postupajućim inspektorima za izvršenje rešenja, i saopštio da društvo može da vrši i poslove za potrebe zaštite prostora, posebno u slučajevima elementarnih nepogoda, vanrednih situacija u smislu pojave klizišta, nestabilnosti terena, bujičnih nanosa, odrona, kao i u slučaju pojave zemljotresa.

- Osim toga preduzeće može da obavlja i poslove za potrebe inspekcija koje deluju u sastavu Uprave za inspekcijske poslove, ekološke inspekcije, inspekcije za stanovanje, inspekcije za vode, inspekcije za železnički saobraćaj, inspekcije za drumski saobraćaj i inspekcije za državne puteve, za potrebe Nacionalnih parkova Crne Gore, organa lokalne uprave, Regionalnog vodovoda i slično - naveo je Dajković.

Napomenuo je i da troškove rušenja snosi vlasnik bespravnog objekta, što znači da će se naplatom troškova rušenja povratiti utrošena sredstva u budžet Crne Gore, a visina sredstava zavisiće od broja izvršenja rešenja o rušenju i efikasnosti naplate tih troškova od bespravnih graditelja.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.