Izvor: Tanjug | Četvrtak, 10.12.2015.| 15:45
Izdvojite članak Odštampajte vest

NBS: Loši krediti krajem septembra - 425 milijardi dinara

Ukupni bruto problematični krediti (NPL) na kraju septembra smanjeni su u odnosu na kraj juna za 13,4 milijarde dinara i sada iznose 425 milijardi, što je udeo od 22% u ukupnim kreditima, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

- Učešće NPL u ukupnim bruto kreditima na kraju septembra iznosilo je 22%, što je za 0,8% manje u odnosu na kraj prethodnog tromesečja - navedeno je u izveštaju NBS "Bankarski sektor u Srbiji - izveštaj za treće tromesečje".

Najveći deo loših kredita, kao što su krediti u docnji većoj od 90 dana, odnosi se na pravna lica, mada je učešće NPL u tom sektoru na kraju septembra u odnosu na kraj juna, smanjeno sa 51 na 49,4%. Udeo NPL kod nefinansijskih pravnih lica u stečaju je u istom periodu porastao sa 19,8 na 21,2%, dok je i sektor stanovništva povećao udeo NPL sa 17,1 na 17,4%.

NBS konstatuje da je na kraju septembra 2015. godine 115 % ukupnih bruto problematičnih kredita bilo pokriveno obračunatom rezervom za procenjene gubitke, dok je 60,8% pokriveno ispravkama vrednosti kredita u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima.

Prema podacima centralne banke, ukupan nivo neto kredita bankarskog sektora Srbije je na kraju trećeg tromesečja nominalno povećan za 16,1 milijardu dinara, odnosno za 1% u odnosu na kraj prethodnog tromesečja i na kraju septembra je iznosio 1.633,9 milijardi. Povećanje je, kako je navedeno, najizraženije u sektoru privrednih društava - 23,9 milijarde dinara više nego na kraju prethodnog tromesečja, dok je najveće smanjenje zabeleženo u sektoru javnih preduzeća - od 11,2 milijarde.

U kreditnom portfoliju banaka, navodi NBS, dominiraju devizni i devizno indeksirani krediti, čije je učešće u ukupnim neto kreditima 73,6%. Dugoročni krediti, od kojih su 43,2% krediti duži od pet godina, čine 73% ukupnih neto kredita.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.