Izvor: eKapija | Utorak, 18.06.2024.| 12::23
Izdvojite članak Odštampajte vest

KAKO STAMBENE ZAJEDNICE I DRUGE NEDOBITNE ORGANIZACIJE PRIPREMAJU, POPUNJAVAJU I PODNOSE PORESKU PRIJAVU I PORESKI BILANS PBN 1 ZA 2023. GODINU

Organizator: Privredna komora Srbije

22.06.2024 , Beograd
(Foto: Pixabay.com/Gerd Altmann)

 1. SPECIFIČNOSTI NEDOBITNIH ORGANIZACIJA IZ UGLA PROPISA O RAČUNOVODSTU I POREZA NA DOBIT

 2. PRIMENA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI NA STAMBENE ZAJEDNICE

a) Dokumentacija stambenih zajednica (ugovori, odluke, predračuni, računi)

b) Evidentiranje poslovnih promena stambenih zajednica;

c) Zakon o računovodstvu i (ne)obaveznost sačinjavanja Bilansa uspeha

d) Razgraničenje prihoda i rashoda u odnosu na prilive i odlive novca

e) Vrste prihoda ostvarenih na tržištu

 3. OBAVEZNO IZDAVANJE ELEKTRONSKIH FAKTURA PREKO SEF-A SUBJEKTIMA JAVNOG SEKTORA

a) Pojam dobrovoljnih korisnika SEF-a i njihove obaveze;

b) Primer izdavanja elektronske fakture na SEF-u.

 4. KADA SU NEDOBITNE ORGANIZACIJE I STAMBENE ZAJEDNICE OBVEZNICI POREZA NA DOBIT

 5. PRIHODI NEDOBITNIH ORGANIZACIJA KOJI NE PODLEŽU OPOREZIVANJU (primeri)

 6. PRIHODI NEDOBITNIH ORGANIZACIJA KOJI PODLEŽU OPOREZIVANJU (primeri)

 7. NEDOBITNA ORGANIZACIJA KOJA OSTVARUJE PORESKO OSLOBOĐENJE

 8. KAKO POPUNITI PORESKU PRIJAVU I PORESKI BILANS ZA NEDOBITNU ORGANIZACIJU (STAMBENU ZAJEDNICU) - praktično popunjavanje

 9. ROKOVI ZA UPLATU POREZA NA DOBIT

10. AKONTACIJA POREZA NA DOBIT KOD NEDOBITNIH ORGANIZACIJA

11. PORESKE OBAVEZE NEDOBITNIH ORGANIZACIJA PRILIKOM ANGAŽOVANJA FIZIČKIH LICA

a. Obaveze stambene zajednice prilikom angažovanja fizičkih lica (upravnika, radnika na održavanju higijene, majstora....)

b. Zaključivanje ugovora

c. Način obračuna poreza i doprinosa

d. Način popunjavanja i podnošenje poreskih prijava PPP PD

12. KONTROLA POSLOVANJA NEDOBITNIH ORGANIZACIJA OD STRANE PORESKE UPRAVE

a. Fakticitet poslovnih promena, odgovonost za učinjene propuste i kazne

PREDAVAČ

Snežana Matejić

Poreski i finansijski savetnik

Radno iskustvo:

Poreska uprava:

- direktor Filijale Pančevo

- predavač u Sektoru obrazovanja

- poreski inspektor.

Privredna komora Srbije:

- predavač

- član Komisije za licenciranje profesionalnih upravnika

RADIONICA je namenjena direktorima, računovođama, knjigovođama, upravnicima i profesionalnim upravnicima stambenih zajednica.

Radionica se preporučuje svima koji se pripremaju za polaganje ispita „Finansijski aspekt poslovanja stambenih zajednica“.

POLAZNICI dobijaju prezentaciju i Sertifikat o odslušanom predavanju.

KOTIZACIJA

5.000,00 dinara po učesniku (bez PDV)

VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu mejl adresu, jer se na istu šalju podaci i informacije o predavanju. Po prijavi i evidentiranju polaznici koji se opredele za VEBINAR na svoj mejl dobijaju obaveštenje sa pristupnim podacima. Informaciju o načinu pristupanja dobićete putem mejla 21.06.2024. do kraja dana.

Privredna komora Srbije, Terazije 23, 11000 Beograd

+381 11 33 00 992 I zoran.milicevic@pks.rs I edukacija@pks.rs I www.pks.rs