Izvor: eKapija | Sreda, 03.03.2021.| 12::10
Izdvojite članak Odštampajte vest

VEBINAR - OBUKA ZA SAMOSTALNO VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

Organizator: Privredna komora Srbije

06.03.2021 , online , Srbija

(Foto: Ralf Kleemann/shutterstock.com)

ТЕМЕ:

    1. Pojam, sadržina i ciljevi računovodstva 

    2. Knjigovodstvo, kao deo računovodstva

    3. Sistem dvojnog knjigovodstva

    4. Poslovne knjige i dokumentacija

    5. Računovodstvena regulativa i računovodstvene evidencije

    6. Poreski sistem i uticaj na poslovanje privrednog subjekta

    7. Privredni subjekti i način vođenja knjiga u pojedinim privrednim subjektima

    8. Poslovni procesi - knjigovodstveno obuhvatanje poslovnih promena u zavisnosti od vrste delatnosti i organizacija dokumentacije i knjiženja

    9. Platni promet 

    10. Spoljnotrgovinsko poslovanje (knjiženja pojedinih transakcija)

    11. Bilansi i vrste bilansa

    12. Bilans stanja - struktura i pojedine pozcije bilansa stanja i pravila vrednovanja

    13. Bilans uspeha - struktura i pojedine pozicije bilansa uspeha i pravila vrednovanja

    14. Popis i inventarisanje

    15. Zarade i naknade zarada

    16. Druga lična primanja

    17. Godišnje prijave vezane za lična primanja

    18. Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo

    19. Poreski bilans i poreska prijava za porez na dobit


VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu mejl adresu, jer se na istu šalju podaci i informacije o predavanju. Po prijavi i evidentiranju polaznici na svoj mejl dobijaju obaveštenje sa pristupnim podacima. 

Informaciju o načinu pristupanja dobićete putem mejla 05. mart 2021. do kraja dana.


PREDAVAČI I AUTORI OBUKE:

Vera Lončar i 

Nevena Petković

ACCOUNT DOO NOVI SAD

Obuka je namenjena:

Licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.


Obuka za samostalno vođenje poslovnih knjiga orijentisana je na praktičan rad u računovodstvu tako da  polaznici stiču primenljiva znanja, koja  odmah po završetku kursa mogu da primene kod obavljanja  računovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji.  Polaznicima je omogućen online pristup savremenom knjigovodstvenom internet programu  SAOP miniMAX u kome se rade dodatne vežbe.


Kotizacija:

25.000,00 dinara bez PDV

Cilj obuke     :           je da se polaznici upoznaju sa najvažnijim segmentima rada u računovodstvu. 

                                    Da ovladaju tehnikama knjiženja,  obračuna  i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba 

                                    da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.

Raspored nastave: obezbeđuje potrebno vreme za samostalan rad i uspešno pripremanje ispita, koji se polaže po završetku 

                                   obuke.  Obuka ukupno traje 68 časova (52 časa teoretske nastave sa praktičnim vežbama+ 12 časova vežbi

                                   u knjigovodstvenom softveru  online + 4 časa ispit za dobijanje sertifikata). 

                                   

                                   Nastava se održava subotom u periodu od 09 do 14 časova. 

Polaznici dobijaju:  radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup knjigovodstvenom programu      

                                miniMAX, prateće materijale, kao i sertifikat PKS o uspešno obavljenoj 

                                obuci za samostalno vođenje poslovnih knjiga, nakon položenog ispita.


                                    Nakon završene obuke polaznici, pored Sertifikata o uspešno obavljenoj obuci, stiču i potrebno  

                                    praktično  znanje i veštine da:  

    • formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže osnovne knjigovodstvene promene kod većine mikro i  malih privrednih društava i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo), 

    • razumeju  i primenjuju  osnovne poreske i  propise, 

    • obračunaju i podnesu poreske  prijave za isplatu zarada i drugih ličnih primanja, kao  i PDV prijave, 

    • vrše kontrolu zaključnog lista i samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne kompanije posebno za svakog polaznika), obračunaju porez na dobit, pripreme i podnesu poresku prijavu za porez na dobit, sastave finansijske izveštaje i popune originalne obrasce  finansijskih  izveštaja.

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

(+381 11) 4149 421, 3300 946,  (+381 11) 3230 949, 

sladjana.obrenovic@pks.rs; edukacija@pks.rs / www.pks.rs