Izvor: eKapija | Ponedeljak, 18.01.2021.| 08::59
Izdvojite članak Odštampajte vest

Vebinar - Izdavanje računa u skladu sa zakonom kao preduslov tačnih PDV evidencija, pregleda obračuna i PPPDV prijave

Organizator: Privredna komora Srbije

22.01.2021 , online , Srbija

(Foto: Pressmaster/shutterstock.com)

OD 01. JANUARA 2021. GODINE IZDAVANJE RAČUNA ĆE MORATI DA SE USKLADI SA NOVIM PRAVILIMA PROPISANIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PDV VEZANO ZA:

    • Uslove za izdavanje PDV računa u elektronskom obliku;

    • Storniranje računa i pravo na ispravku iskazanog PDV

    • Preciziranje i iskazivanje iznosa koji se ne uračunavaju u osnovicu PDV;

    • Nov način određivanja sporedanog  prometa

    • Primljene avanse zaključno sa 2020. godinom, a izvršenim prometom u 2021. i narednim godinama;

    • Nov način određivanja poreskog dužnika za promet iz oblasti građevinarstva

PROGRAM PREDAVANJA:

    • PDV RAČUN

    • Račun izdat u skladu sa Zakonom o PDV, drugim zakonima i podzakonskim aktima;

    • Sadržina računa u zavisnosti od vrste prometa;

    • Sadržina računa i pravo na odbitak prethodnog PDV;

    • Mogućnost izdavanja dokumenta o obračunu od strane  primalaca dobara i usluga i poreski tretman istog;

    • Obavezni elementi računa i podaci koji se mogu izostaviti


    • FAKTICITET POSLOVNE PROMENE KAO PREDMET KONTROLE PORESKIH ORGANA:

                        Poreski prekršaji

                        Utaja PDV kao krivično delo

    • SUBVENICJE I OBAVEZA IZDAVANJA RAČUNA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

    • NAJČEŠĆE NEDOUMICE PRILIKOM POPUNJAVANJA  PREGLEDA OBRAČUNA OBRAZAC POPDV

    • ODREDBE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU VEZAN ZA:

    • Organizaciju računovodstva i račun

    • Računovodstvene isprave i račun

    • Sastavljanje fakture i dostavljanje u elektronskom obliku od 01.01.2022. godine

    • Odgovornost za računovodstvene isprave

    • Obavezni elementi opšteg akta vezano za račun

    • Račun kao elektronski dokument

Snežana Matejić, poreski savetnik

Radno iskustvo: 

* Poreska uprava, poslovi

direktora Filijale Pančevo, predavača u Sektoru obrazovanja PU, inspektora

*Javno preduzeće STARA PLANINA na poslovima  Direktora Sektora za finansijske I opšte poslove 

* IPC na mestu urednika konsultanta

Trening je namenjen:

obveznicima PDV 

licima iz čl. 9. Zakona o PDV 


S obzirom na prekršajnu i eventualnu krivičnu odgovornost, u slučaju netačno popunjenih podataka trening je neophodan direktorima, finansijskim direktorima, šefovima računovodstva, knjigovođama, zaposlenima na poslovima zaključivanja ugovora, kao I zaposlenima na izdavanju I prijemu dokumenata.


Način rada:

Interaktivan rad sa polaznicima. Objedinjena praksa i teorija – objašnjavanje primene Zakona o PDV i podzakonskih akata na primerima iz prakse.

Kotizacija:

8.400,00 dinara po učesniku ( bez PDV-a)

Cilj treninga  je da se polaznici upoznaju sa najnovijim propisima vezano za sadržinu računa, načinom ispravke grešaka u računu i poreskoj prijavi i posledicama koje proističu izdavanjem i prijemom računa koji su neispravni.

Polaznici dobijaju: radni materijal,sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Privredna komora Srbije, 

Tel (+381 11)4149 421  sladjana.obrenovic@pks.rs; edukacija@pks.rs / www.pks.rs