Izvor: eKapija | Četvrtak, 12.12.2019.| 20::41
Izdvojite članak Odštampajte vest

Upravljanje nabavkom i zalihama

Organizator: Privredna komora Srbije

23.12-24.12.2019 , Kneza Miloša 12 , Beograd

(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

Dobro upravljanje nabavkom i zalihama je ključna konkurentska prednost na osnovu koje se obezbeđuju odlični kratkoročni rezultati i dugoročni opstanak u branši. Za dobro upravljanje nabavkom i zalihama neophodno je poznavanje poslovne matematike, osnova finansija, osnovnih elemenata upravljanja prodajom i mogućnosti marketinga za rešavanje problema sa zalihama.

Cilj treninga je da kroz kombinaciju predavanja, velikog broja praktičnih vežbi i praktičnih primera osposobi polaznike da shvate značaj upravljanja nabavkom i zalihama u savremenom biznisu i da im da praktične smernice za rad.

Teme:

Mesto nabavke u organizacionoj strukturi

Ključni zadaci menadžmenta nabavke

Izazovi u procesu nabavke

Veza nabavke, prodaje i marketinga

Definisanje zadataka radnog mesta:

Politika prodaje i određivanje cena:

Analize:

Poslovanje u datom trenutku – postignuti rezultati u odnosu na kratkoročne ciljeve

Poslovanje u skladu sa dugoročnim i srednjeročnim ciljevima

Elementi pregovaranja u nabavci

Bilans stanja

Sredstva – imovina: osnovna, obrtna

Uticaj zaliha na likvidnost, poslovnu uspešnost, finansijsko zdravlje i rentabilnost

Investiranje u zalihe

Bilans uspeha

Princip vremenskog razgraničenja

Upravljanje zalihama

Životni ciklus proizvoda

BCG portfolio matrica i ABC analiza

Metode vođenja zaliha (FIFO, LIFO, prosečne cene) i posledice odabranog metoda

Operativni ciklus gotovine

Finansijski pokazatelji važni za nabavku i upravljanje zalihama (stopa bruto marže, koeficijent obrta zaliha, stopa prinosa na zalihe, pokazatelj duga, period plaćanja dobavljačima, profitna stopa, koeficijent obrta imovine, pokazatelji rentabilnosti)

Prag rentabilnosti (CVP – CostVolume Profit analiza)

Paretovo pravilo i primena principa 20:80 u donošenju upravljačkih odluka

Marketinške metode korisne za nabavku

Ključni elementi upravljanja zalihama – zaključak

PREDAVAČI:

Ljubomir Jovanović, 

Miljan Dimitrijević


Obuka je namenjena:

Vlasnicima i direktorima malih i srednjih preduzeća; Direktorima nabavke, menadžerima nabavke, referentima nabavke; Zaposlenima koji učestvuju u procesu nabavke kako posredno, tako i neposredno, i od kvaliteta izvršenja njihovog posla zavisi uspešnost upravljanja nabavkom i zalihama;

Svima onima koji su u prilici da odlučuju o saradnji i uslovima te saradnje sa dobavljačima, na osnovu kojih informacija povećati verovatnoću donošenja ispravne odluke; Talentovanim i perspektivnim menadžerima na koje kompanija dugoročno računa.

Koristi od treninga:

Dobijanje smernica kako uspešno upravljati nabavkom i zalihama; Razumevanje sopstvenog dela i područja vođenja poslova i kako utiču na poslovanje celokupne organizacije; Podizanje nivoa svesti o posledicama poslovnih odluka na finansijske rezultat poslovanja;

Polaznici dobijaju: 

priručnik, radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o obavljenoj obuci

Kotizacija:

19.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Privredna komora Srbije, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd

edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Kontakt: Luka Stanković, luka.stankovic@pks.rs (+381 ) 064/ 60 93 661