Izvor: eKapija | Četvrtak, 12.12.2019.| 20::02
Izdvojite članak Odštampajte vest

Nematerijalna šteta,medicinski deo,putno i zdravstveno osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupniku u osiguranju

Organizator: Privredna komora Srbije

17.12.2019 , Terazije 23 , Beograd

(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

TEME

Putno zdravstveno osiguranje.

Definicija, cilj osiguranja, obim pokrića.

Osigurani slučaj, medicinska dokumentacija.

Specifičnost procene, obim, iskjlučenja.

Isplata osigurane sume, I procenjene sume.

Žalba, prigovor, dalje postupanje.

Nematerijalna šteta kod autoodgovornosti, definicija, obim nematerijalne štete.

Specifičnosti procene.

Postupak procene.

Medicinska dokumentacija.

Termini pokriće, doprinos, uslovi.

Rešavanje štete, na osnovu prigovora I dalje postupanje.

Rešavanje nematerijalnih šteta u postupku medijacije pred NBS, arbitraže I sudskom postupku.

Prenos prava na naknadu nematerijalne štete,

Zastarelost (tok I rokovi)

Revizija I reaktiviranje zahteva za naknadu štete (zbog bitno promenjenih okolnosti  novog činjeničnog stanja),

Pravo na rentu I naknadu za tuđu pomoć I negu.

PREDAVAČI:

prof. dr Mihailo Ille

Rade Badža 

Obuka je namenjena:

kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)

Polaznici dobijaju:

radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci

Kotizacija:

3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

(+381 11) 4149 421, 3300 946, (+381 11) 3230 949, edukacija@pks.rs / www.pks.rs