Izvor: eKapija | Četvrtak, 12.12.2019.| 19::58
Izdvojite članak Odštampajte vest

Edukacija korisnika finansijskih usluga

Organizator: Privredna komora Srbije

17.12.2019 , Novi Sad

(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

TEME:

1. Kako da zaštitite svoja prava:

- Zaštita prava u industriji finansijskih usluga

- Značaj Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga   

- Kako postupiti kod povrede prava

- Prigovor i pritužba

- Saveti i adrese za pritužbe.

2. Osiguranje:

- Šta je osiguranje

- Vrste osiguranja

- Zašto je potrebno osiguranje

- Uloga posrednika i zastupnika u osiguranju

- Franšiza u osiguranju

3. Osiguranje poljoprivrede:

- Od čega usevi i plodovi mogu biti osigurani

- Osiguranje životinja

- Paketi osiguranja za seoska gazdinstva

4. Finansijski lizing:

- Lizing industrija posle svetske ekonomske krize, u 

svetu i kod nas

               -     Najvažnije oblasti koje reguliše Zakon o zaštiti   

                     korisnika finansijskih usluga

               -     Saveti i preporuke korisnicima

               -     Kako da zaštitite svoja prava

               -     Kako do željenog automobila

               -     Najčešća pitanja korisnika

5. Dobrovoljni penzijski fondovi:

- Kako izgleda postojeći penzijski sistem u Srbiji

- Kako funkcionišu dobrovoljni penzijski fondovi

- Prednosti ulaganja u dobrovoljne penzijske fondove

- Kako postati član dobrovoljnog penzijskog fonda

- Rizici štednje u dobrovoljnom penzijskom fondu

- Štednja u dobrovoljnom penzijskom fondu vs. štednja putem životnog osiguranja

PREDAVAČI:

Rada Marojević Karišik, dipl. ek

Edin  Hanić  Msc

Dr Slobodan Panić, dipl. ek

Valerija Sanader, dipl. ek

Obuka je namenjena:

Pravnim I fizičkim licima, preduzetnicima I poljoprivrednicima koji su korisnici finansijskih usluga ili planiraju to da postanu.

RADIONICA JE BEZ KOTIZACIJE

Polaznici dobijaju: flajere u vezi navedenih tema i ostalih  finansijskih usluga, koje su u ingerenciji Narodne banke Srbije.

PK Srbije RPK Novi Sad

(+381 11) 3300 949, 3300 946(+381 11) 3230 949, edukacija@pks.rs / www.pks.rs 

Kontakt: MSc Danijela Nišavić (+381 21) 48 020 85, (+381 64) 11 94 735, danijela.nisavic@pks.rs / www.rpkns.com