Izvor: eKapija | Ponedeljak, 09.12.2019.| 14::30
Izdvojite članak Odštampajte vest

Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju

Organizator: Privredna komora Srbije

16.12.2019 , Terazije 23 , Beograd

(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

(5 časova obuke)

od 09.30 do 14.00 sati

TEME

-Razgraničenje potrošačkih i komercijalnih osiguranja 

-Metod zakonskog regulisanja 

- Ključni elementi zakonskog uređenja sadržine ugovora o osiguranju 

- Pismena forma 

- Zaključenje ugovora pozivom na opšte uslove osiguranja

- Sadržaj polise osiguranja i lista pokrića

- Zaštita potrošača u vezi sa regulisanjem ugovornih obaveza 

- Prijavljivanje okolnosti od značaja za ocenu rizika

- Pravne posledice neplaćanja premije osiguranja 

- Zaštita osiguranika u vezi sa smanjenjem i povećanjem rizika

- Prava osiguranika u vezi sa nastankom osiguranog slučaja

- Trajanje osiguranja

- Višegodišnja osiguranja 

- Obaveze osiguravača kod prećutnog produženja ugovora

- Zastarelost i pravo osiguranja 

- Posledice otvaranja stečajnog postupka na ugovor o osiguranju

- Ugovori zaključeni između odsutnih lica 

- Jednostrani odustanak od ugovora

 - Kako unaprediti stepen zaštite potrošača usluga osiguranja?

- Osiguranja u Srbiji u savremenim okolnostima

- Tekuće stanje

- Razvojni izgledi

- Zaključak i diskusija

PREDAVAČ:

prof. dr Nataša Petrović Tomić 

Obuka je namenjena:

kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)

Polaznici dobijaju:

radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci

Kotizacija:

3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Privredna komora Srbije, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd

(+381 11) 3300 949, 41 49 630, (+381 11) 3230 949, edukacija@pks.rs / www.pks.rs