Izvor: eKapija | Ponedeljak, 09.09.2019.| 14::11
Izdvojite članak Odštampajte vest

X Kongres lekara opšte medicine Srbije

Organizator: Srpsko lekarsko društvo Beograd

26.09-29.09.2019 , Hotel Mona, Zlatibor , Zlatibor

(Foto: LightField Studios/shutterstock.com)

Akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije, pod brojem A-1-1403/19. Namenjen za lekare i farmaceute.

Broj bodova:

  1. Za predavače 13 bodova
  2. Za pasivno učešće 8 bodova
  3. Za usmenu prezentaciju 11 bodova
  4. Za poster prezentaciju 9 bodova
  5. Koautori usmenih i poster prezentacija (do tri koautora) dobijaju po 0,5 bodova

X Kongres lekara opšte medicine Srbije sa međunarodnim učešćem, i ove godine će se održati na Zlatiboru, u hotelu Mona, od 26. do 29.09.2019. godine. Očekujemo da ćemo izborom tema i predavača, uz prelepe pejzaže obronaka Zlatibora i ugodni ambijent hotela Mona, privući pažnju koleginica i kolega iz opšte medicine.

Teme kongresa:

1. Preterana primena lekova i dijagnostičkih procedura u medicini 

2. Porodična medicina i upotreba društvenih mreža

3. Borba sa mikrobima

4. Značaj rane dijagnoze i lečenja reumatskih bolesti

5. Razno 

 

Pozivaju se zainteresovane koleginice i kolege da pošalju radove za H Kongres.

Prijem sažetaka do 01.05.2019.g. isključivo preko sajta www.opstamedicina.org  na elektronskom obrascu(link) (ili preko linka u nastavku: Elektronski prijem sažetaka).

Jedan autor može biti predstavljen na Kongresu sa najviše dva autorska i dva koautorska rada.

Nakon pregleda nadležne Komisije biće objavljen spisak prihvaćenih radova koji će se publikovati u Zborniku Kongresa.

Prezentovanje i štampanje rada je uslovljeno uplatom kotizacije za učešće.

 

 Uputstvo za pisanje sažetka :

1.      Naslov treba da bude kratak i da jasno ukazuje na prirodu rada.

2.      Broj reči sažetka ne sme da prelazi 350.

3.      Skraćenice se mogu koristiti ako su definisane prilikom prvog navođenja.

4.      Broj referenci je ograničen na najviše pet.

5.      Sažeci ne smeju da sadrže ilustracije niti tabele.

6.      Sažeci moraju da sadrže:

         – cilj rada;

         – metodologiju primenjenu u radu;

         – rezultate rada (prikazani dovoljno detaljno da bi mogli da obrazlože zaključak)

         – ključne reči

         – literaturu

7.      U radu ne smeju biti navedeni fabrički nazivi lekova

8.      Neće se primati radovi koji ispituju dejstvo lekova

9.      Autori moraju voditi računa da rad bude razumljivo napisan jer neće biti naknadno lektorisan

 ● Primer dobro napisanog sažetka: Zbornik Sažetaka sa Šestog Kongresa lekara Opšte Medicine Srbije 2015

 

Pojedinačne i grupne prijave za učešće na Kongresu se podnose Sekretarijatu Kongresa.

Kotizacije za članove SLD-a i Asocijacije lekara OM/PM  jugoistočne Evrope ( u dinarskoj protivvrednosti) iznose:

14.400,00 dinara, uplata do 01.04.2019.g.

18.000,00 dinara, uplata do 01.07.2019.g.

20.400,00 dinara, uplata posle 01.07.2019.g..

 Za lekare koji nisu članovi Srpskog Lekarskog Društva kotizacije se naplaćuju u dvostrukom iznosu.

Kotizacije možete uplatiti na račun: 205 – 8041 - 21   poziv na broj: 914/19, svrha uplate: Kotizacija za H Kongres OM, primalac: SLD.

Za izdavanje faktura možete se obratiti Anji Katić na tlf. 3346 – 963

Studenti mogu učestvovati bez plaćanja kotizacije, uz dobijanje sertifikata, bez kotizacionog materijala.

Sertifikati za učesnike će se davati uz popunjenu evaluacionu listu

 Pojedinačni učesnici Kongresa samostalno obezbeđuju smeštaj preko hotela Mona ili koristeći druge smeštajne kapacitete.

 

Sekretarijat Kongresa:   Srpsko lekarsko društvo

11000 Beograd, Džordža Vašingtona 19

Tel. +381 11 3234 450

E-mejl adrese:sld@sld.org.rs, ompm@sld.org.rs

Sajtovi:  www.sld.org.rs

www.opstamedicina.org