Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd


Osnovni podaci
POTPUNI NAZIV
REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE BEOGRAD
ADRESA
Radoslava Grujića 11, 11000 Beograd
Odgovorno lice
Mirjana Andrić
prethodnici +

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE
Vesti
Tenderi
Plan nabavke
Pobede na tenderima
Isporučioci
Događaji
Ličnosti
Filantropija
Video
Opis delatnosti
-Ostvarivanje uvida u stanje nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog i kulturnih dobara od velikog značaja i preduzimanje mera u vezi sa njihovom zaštitom i korišćenjem;
-pružanje stručne pomoći i unapređivanje rada na zaštiti kulturnih dobara, naročito u pogledu savremenih metoda stručnog rada;
-staranje o stručnom usavršavanju radnika koji rade na poslovima zaštite kulturnih dobara;
-vođenje centralnih registara kulturnih dobara po vrstama i dokumentacije o njima;
-staranje o zaštiti kulturnih dobara od izuzetnog značaja;
-staranje o jedinstvenoj primeni kriterijuma u pogledu predlaganja za proglašenje nepokretnosti za kulturna dobra i utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara od velikog i od izuzetnog značaja;
-saradnja sa zavodima za zaštitu spomenika kulture u pripremi planova i programa rada na nepokretnim kulturnim dobrima;
-vođenje evidencije i dokumentacije o nepokretnostima od posebnog značaja za istoriju i kulturu Republike Srbije koje se nalaze u zemlji i inostranstvu i staranje o njihovom očuvanju;
-staranje o jedinstvenoj primeni međunarodnih konvencija i drugih međunarodnih akata na teritoriji Republike Srbije;
-obaveštavanje jedanput godišnje Narodne Skupštine Republike Srbije o stanju zaštićenosti kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine;
-utvrđivanje da li određene stvari, izuzev publikacija, koje uživaju prethodnu zaštitu, odnosno za koje se pretpostavlja da imaju svojstva takvih stvari, mogu da se privremeno ili trajno izvezu u inostranstvo;
-proučavanje nepokretnih kulturnih dobara i izrada studija, elaborata i projekata sa odgovarajućom dokumentacijom radi najcelishodnije zaštite i korišćenja određenog nepokretnog kulturnog dobra;
-staranje da se u okviru planiranja i uređenja prostora nepokretnim kulturnim dobrima obezbedi odgovarajuće mesto i uloga u određenoj sredini;
-objavljivanje građe o preduzetim radovima na nepokretnim kulturnim dobrima;
-izrada projekata za izvođenje radova na nepokretnim kulturnim dobrima i izvođenje radova;
-ostvarivanje uvida u sprovođenje mera zaštite i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara;
-pružanje stručne pomoći na čuvanju i održavanju kulturnih dobara sopstvenicima i korisnicima tih dobara;
-staranje o korišćenju kulturnih dobara u svrhe određene zakonom;
-praćenje sprovođenja mera zaštite i predlaganje mera zaštite kulturnih dobara;
-sprovođenje mera tehničke zaštite i fizičke zaštite kulturnih dobara;
-izdavanje publikacija o kulturnim dobrima i o rezultatima rada na njihovoj zaštiti;
-izlaganje kulturnih dobara, organizovanje predavanja i drugih prigodnih oblika kulturno obrazovne delatnosti.

Vesti