Komercijalna banka a.d. Beograd


Veliko preduzeće
Opis delatnosti
Bankarske usluge,
Kreditiranje,
Posredništvo pri odobravanju kredita,
Operativne usluge finansijskog tržišta,
Regulatorne usluge finansijskog tržišta,
Finansijski konsalting,
Konsalting u finansijskom upravljanju,
Brokerske i srodne berzanske usluge,
Administrativne usluge finansijskog tržišta,
Spajanje i preuzimanje kompanija