CTP invest d.o.o.


Opis delatnosti
CTP je full-service kompanija koja se bavi razvojem i upravljanjem komercijalnim nekretninama, specijalizovana za visoko tehnološke biznis parkove vodećih internacionalnih i domaćih kompanija u Centralnoj Evropi. CTP je vlasnik CTPark Network, najvećeg integrisanog sistema premium biznis parkova u Centralnoj Evropi, sa više od 4.4. miliona m2 nekretnina A klase na atraktivnim lokacijama u regionu.