W.D. Concord west d.o.o. Beograd


Srednje preduzeće
Opis delatnosti
Izvođenje radova na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji objekata visokogradnje
Izrada projektno-tehničke dokumentacije (UP, IDR, IDP, PDG, PZI)
Upravljanje projektima
Nadzor nad izvođenjem radova
Konsultantske usluge