PDV šablon za podjelu državne imovine PDV šablon za podjelu državne imovine Ponedjeljak 17.12.2007.