Izvor: eKapija | Utorak, 18.01.2022.| 12:13
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Banjaluka "Zeleni grad" - Koje sve novine su predviđene nacrtom Urbanističkog plana do 2040.

Banjaluka
Banjaluka (Foto: Andrej Andic/shutterstock.com)
Nacrt Urbanističkog plana Grada Banjaluka čiju izradu potpisuju projektanti iz banjalučkog Urbis centra, zatim beogradskog Centra za planiranje urbanog razvoja i JNU Instiuta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, do sutra 19. januara biće na javnom uvidu.

Plan definiše osnovne razvojne smjernice najvećeg grada RS do 2040. godine, a još malo vremena je ostalo zainteresovanima da podnesu eventualne prijedloge i sugestije na predloženi nacrt.

- Urbanistički plan Banjaluke pored Prostornog plana, predstavlja osnovni prostorno–planski dokument za uređenje i izgradnju urbanog područja Banjaluke. Obaveznost Urbanističkog plana odnosi se na sve aktivnosti kojima se planiraju ili neposredno odobravaju intervencije u prostoru urbanog područja Banjaluke - navedeno je u ovom obimnom dokumentu koji sadrži 317 stranica.

Kako navode tvorci nacrta, Banjaluku 2040. godine vide kao "Zeleni grad" sa ostvarenim prioritetnim aktivnostima: sprečavanje nekontrolisanog širenja građevinskog zemljišta na račun poljoprivrednog i šumskog zemljišta i razvoj kompaktnog grada, kompletiranje uređenja obala Vrbasa, uređenje sliva rijeke Suturlije, osavremenjivanje javnog prevoza i promjena koncepta planiranja saobraćaja sa fokusom na javni prevoz i nemotorizovana kretanja, prilagođavanje privrednih aktivnosti kako bi postale održive, izgradnja planirane toplane ili termoelektrane-toplane na prirodni gas i druge aktivnosti.

Ovim planom definisanu su pravila i legalizacije izgrađenih objekata sa aspekta stabilnosti terena gdje se propisuje da i vlasnik objekta, kao i Grad, prvo treba da utvrde uticaj objekta na pripadajuću i okolne parcele, kao i u slučajevima potrebe obezbijede stabilnost terena prije nego što se preda zahtjev za legalizaciju, a i u zahtjevima za novu gradnju potrebno je učvrstiti labilne terene.

Prostornim planom Grada Banjaluke je definisano pretvaranje regionalne sanitarne deponije Ramići u regionalni centar za upravljanje otpadom, u sklopu kojeg bi, osim deponovanja komunalnog otpada, potrebno predvidjeti i prostor za odlaganje inertnog i građevinskog otpada, postrojenja za obradu biološkog komunalnog otpada (komposteri, biomasa), te reciklažno dvorište za komunalni otpad. Urbanističkim planom je planirano i postrojenje – pogon za tretman otpada, koji bi poslovao u skladu sa ekološkom dozvolom, uz primjenu BAT tehnologija i ekoloških standarda, uz sprovođenje mjera kojima će se emisija zagađujućih materija svesti na najmanju moguću mjeru.

Širenje poslovnih zona

Površine namijenjene za poslovno-proizvodne djelatnosti planirane su u većem obimu, kako bi se omogućila realizacija privrednih aktivnosti na širem prostoru, dala ponuda lokacija u zavisnosti od potreba potencijalnihi nvestitora, te obezbijedila promocija mogućnosti ulaganja u Banjaluku.

Rezervisana zona za privredne aktivnosti (locirana uz planirani autoput) će se detaljnije definisati kroz regulacioni plan, u skladu sa potrebama Grada Banjaluka

Privredna zona Incel

Ova zona je smještena na lokaciji bivše fabrike Incel. Planirane aktivnosti podrazumijevju rekonstrukciju i prenamjenu na nivou cijelog kompleksa, te formiranje novih skladišnih i proizvodnih privrednih objekata i njihovih manipulativnih površina, na principu ekološki podobnih proizvodnji. U okviru ove zone, minimalna površina nove parcele za izgradnju poslovnih, proizvodnih, industrijskih objekata iznosi 800 m2.

PZ Ramići
PZ Ramići
Privredna zona Ramići

U okviru ove zone, planirana je izgradnja sljedećih privrednih objekata:

• proizvodnih (industrija i zanatstvo),

• poslovnih (uslužnih, trgovačkih, komunalno-servisnih,razvojno-inovacionih) i

• privrednih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

Javni prevoz, pijace i grijanje

U nacrtu se ističe da se objekti autobuske i željezničke stanice zadržavaju na postojećim lokacijama, te da je planirana izradnja terminala za prigradski saobraćaj u sjevernom dijelu urbanog područja. Takođe, u okviru obuhvata planirana je izgradnja više javnih parkinga (parking garaže ipovršinski parkinzi)

Takođe, planirano je više lokaliteta za smještaj različitih djelatnosti tržničke funkcije. Planom je definisano zadržavanje zelene pijace i gradske tržnice na postojećoj lokaciji, u okviru postojeće površine. Planirano je izmještanje tržničke funkcije sa lokaliteta Nove pijace. Lokacija za auto i stočnu pijacu definisana je u sjeverozapadnom dijelu obuhvata (neposredno uz regionalnu deponiju). Površina ove lokacije iznosi oko 19,9 ha.

Takođe, veletržnica za plasman poljoprivrednih proizvoda (voće, povrće, cvijeće i ljekovito bilje sa akcentom na organskoj proizvodnji) planirana je u istočnom dijelu užeg urbanog područja (lokalitet Kumsale uz rijeku Vrbas). Lokacije rejonskih tržnica su ravnomjerno zastupljene na prostoru obuhvata Plana i dato je više lokacija. Prosječna površina za organizovanje rejonske pijace treba da se kreće u granicama od oko 400 m2

U okviru prostornog obuhvata Urbanističkog plana, zadržava se postojeća toplana, i planiraju se toplane na još dvije lokacije (dio preduzeća Kosmos u južnom dijelu obuhvata i uz magistralni put M-16 na lokaciji Novakovići - Derviši u sjevernom dijelu obuhvata). Takođe, planiranaje izgradnja termoelektrane – toplane za koju su predložene dvije lokacije (lokacija Ramići i lokacija Incel) od kojih će se izabrati jedna.

Prostornim planom Republike Srpske do 2025. godine i Prostornim planom Grada Banjaluka predviđena je gasifikacija Banjaluke. U skladu sa navedenim, određena je lokacija glavne mjerno-regulacione stanice za Banjaluku i trasa kraka gasovoda Balkanski tok koji prolazi kroz urbano područje, kao i lokacija skladišta tečnog naftnog gasa.

Kulturni objekti

Nacrtom Ubranističkog plana u domenu kulturnoh razvoja predviđen je niz aktivnosti kao i gradnja novih objekata, a definsane su i kulturne zone.

Tako se u okviru definisane zone za kulturu između KC Banski dvor i Narodnog pozorišta Republike Srpske kroz važeću sprovedbenu dokumentaciju sugerišu raznovrsni kulturni sadržaji, kao što su baletna ili operska dvorana, pozorište, muzejski, galerijski i izložbeni prostor, upotpunjeni sadržajima centra za kulturu mladih sa ljetnom pozornicom i multimedijalnog kulturnog centra.

Formiranje nove bioskopske sale, odnosno osnivanje Artbioskopa pri Kulturnom centru Banski dvor i pridruživanje mreži evropskog bioskopa Europa Cinemas, definisano je kao poseban strateški projekat.

Tvrđava Kastel
Tvrđava Kastel (Foto: Kitic Goran/shutterstock.com )
Redefinisanje funkcije i namjene Tvrđave Kastel, odnosno uspostavljanje nove javne ustanove za kulturu – JU Muzej grada Banjaluke koji bi u svom fokusu imao brigu o zaštiti ovog spomeničkog kompleksa pod zaštitom države, kao i razvoj višenamjenskog programskog sadržaja od značaja za Grad.

Dokumentom Izmjene i dopune Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine i Prostornim planom Grada Banjaluka kao i strateškim dokumentima, planirana je izgradnja nove koncertne dvorane. Ovim Planom preuzeta je lokacija multifunkcionalne dvorane, kao reprezentativnog objekta, određena važećom sprovedbenom dokumentacijom u okviru urbanističkog bloka Centar-Aleja.

Jezgro sadržaja će činiti koncertna dvorana od 1.500 mjesta, koja će uz prioritetnu namjenu služiti i za kongresne i konferencijske događaje, potom pozorišna sala do 700 mjesta i prostor za filharmoniju. Planirana površina za koncertnu dvoranu iznosi 10,1 ha

Sanatorijum i novi vaspitno popravni dom

U cilju realizacije preporuke date kroz Akcioni plan prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u Gradu Banjaluci za period 2015-2017. godine da se Vaspitno-popravni dom izmjesti iz kruga Kazneno-popravnog zavoda Banjaluka na Tunjicama, planirana je izgradnja Doma za maloljetnike (lokacija na desnoj obali Vrbasa, u naselju Lazarevo), u sklopu novoplaniranog specijalizovanog centra, u okviru kog će biti lociran i Centar za mentalno zdravlje.

- Lokalitet je potrebno prilagoditi namjeni, a kompleks dimenzionisati prema potrebama. Planirana površina je 1,25 ha – navodi se.

U naselju Petrićevac važećom sprovedbenom dokumentacijom planiran je kompleks čija je osnovna namjena socijalno staranje. Predviđena je izgradnja novih objekata za smještaj različitih kategorija socijalno ugroženog stanovništva (prihvatilište za odrasle osobe, sigurna kuća, objekti gerijatrije, smještaj za samohrane majke sa djecom i dr.).

Planom je predviđena lokacija za sanatorijum (na desnoj obali Vrbasa, u prostornom obuhvatu mjesne zajednice Priječani), u sklopu koje je planiran i gerontološki centar. Lokacija je nekada pripadala vojsci. Naslanja se na Šumu posebne namjene Trapisti. Prirodni uslovi (dominacija šumskog fonda, nadmorska visina, mikroklima i dr.) čine ovu lokaciju pogodnom za izgradnju zdravstvenog objekta ovog tipa. Objekat je potrebno planirati u skladu sa normativima za tu namjenu.

Predložena lokacija za izgradnju sanatorijuma i gerontološkog centra zauzima površinu od 58,6ha. Kroz izradu sprovedbene dokumentacije biće određene potrebne površine za definisane namjene unutar planirane lokacije.

Obrazovanje i nauka

Prostor u blizini kasarne Kozara u Lazarevu (na lokaciji postojećih vojnih objekata) rezervisanje za uspostavljanje naučno-tehnološkog ili IT parka.

Univerzitetski park
Univerzitetski park
Planom je unutar Univerzitetskog grada predviđeno formiranje univerzitetskog kulturnog centra, biblioteke i čitaonice, i izgradnja sportsko-rekreativnih sadržaja. U sklopu kulturnog centra predviđen je i centar za pomoć studentima sa invaliditetom. U oblasti visokog obrazovanja na lokaciji Paprikovac (JU Univerzitetski klinički centar RepublikeSrpske) planiran je medicinski kampus.

Prostornim planom Grada Banjaluka planirana je izgradnja nove Gimnazije, odnosno podržana je ideja o osnivanju II Gimnazije. Kako je objašnjeno u Planu, rezultati sprovedenog istraživanja su pokazali težnju ka povećanju učenika u ovoj obrazovnoj ustanovi

Planirana je izgradnja novih i proširenje postojećih objekata osnovnog i srednjeg obrazovanja, širenje mreže biciklističkih i pješačkih staza, uspostavljanje zona smirenog saobraćaja u centru grada, kao i u definisanim naseljima, zatim povećanje iskoristivosti vodnih resursa, razvoj turističkih prirodnih cjelina, redefinisanje načina naplate javnih parkinga u cilju destimulacije korišćenja vozila, povezivanje istočnog i zapadnog tranzita i brojne druge aktivnosti za koje se smatra da će doprinijeti da Banjaluka bude kvalitetnije, ljepše i sigurnije mjesto za život svih njenih građana.

Cijeli nacrt Urbanističkog plana je dostupan OVDJE.

S. Trivić

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.
Pratite na našem portalu vijesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izvještaje.
Testiraj besplatno!
Prijavite se na naš dnevni ekonomski bilten koji će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana.
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Testiraj besplatno!
Testiraj besplatno!
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Testiraj besplatno!

Ako ste već korisnik, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE