Izvor: eKapija | Srijeda, 14.04.2010.| 17:19
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Projekat remodelacije i revitalizacije Tvrđave Kastel u Banja Luci - Hotel, Kulturni centar, Ljetna pozornica, Turističko-informativni centar...

(Foto: b)

Krajem marta 2010. godine potpisan je ugovor o o izradi tehničke dokumentacije projekta za izvođenje remodelacije i revitalizacije trvrđave Kastel u Banjoj Luci. Vrijednost ugovora iznosi 1.113.839 KM, a rok za realizaciju je dvije godine.

Uvažavajući potrebu za adekvatnijim tretmanom tvrđave Kastel, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog nasleđa Republike Srpske, u saradnji sa nadležnim službama, izradio je program sanacije, restauracije, konzervacije i revitalizacije tvrđave Kastel, čijom bi realizacijom, sve vrijednosti ovog nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja, od istorijskih, do graditeljskih i ambijentalnih, bile na odgovarajući način sačuvane, prezentovane i pružene na korištenje kroz nove, primjerene i atraktivne sadržaje.

PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE

Prostor tvrđave Kastel čini kompleksnu cjelinu same tvrđave i njenog neposrednog okruženja. Građena od kamena sa svim karakteristikama odbrambene arhitekture ravničarskih tvrđava ima karakteristične cjeline, koje je prepoznao i autorski tim prvonagrađenog rješenja na čelu sa Zoranom Popićem, direktorom preduzeća "Građenje" iz Istočnog Sarajeva, koji je zajedno sa Arhitektonskim fakultetom iz Beograda i Tehničkim fakultetom za arhitekturu iz Novog Sada, pobijedio na međunarodnom konkursu.

Uslovi za navedene cjeline (njih 9) bit će detaljno date kroz naredni tekst, dok će infrastruktura, te način priključenja biti definisani integralno.

Ukupna površina kompleksa iznosi oko 74 000 m2: Zona izvan bedema 47 300 m2 i Zona unutar bedema 26 610 m2.

Idejnim projektom predviđeno je formiranje nekoliko funkconalnih i ambijentalnih cjelina u okviru područja Kastela .

Prostorna cjelina 1 : Hotel sa pratećim sadržajima

Orijentaciona površina zone iznosi 5300m2 i obuhvata područje Artiljerijske kasarne, skloništa, bastiona 9 i dijelove dvorišta 1

Prostorna cjelina 2 : Kulturni centar sa pratećim sadržajima

Orijentaciona površina ove zone iznosi 6845m2 i obuhvata područje ljetnje pozornice, centralnog logora, i dijelova istočnog bedema sa bastionom 2 i bastionom 3, mali arsenal, kule 3 i 4 i trafo stanicu.

Prostorna cjelina 3 : Uslužni centar

Orijentaciona površina ove zone iznosi 1820 m2 i obuhvata područje centralnog arsenala i bastiona 7 ( južni arsenal )

Prostorna cjelina 4 : Turističko informativni centar

Orijentaciona površina pripadajuće parcele iznosi 5630m2 i obuhvata područje dijela zapadnog bedema sa bastionom 1 , kulu 1 i 2 , bastion 6 i dijelove dvorišta tvrđave .

Prostorna cjelina 5a i 5b : Gradski trg i javna garaža sa pratećim prostorima

Orijentaciona površina ove zone iznosi 17 500m2 i obuhvata prostor izvan bedema, zonu između zapadnog i sjevernog ulaza u tvrđavu i ulice Kolokotronisa.

Prostorna cjelina 6: Sportsko rekreativni centar

Orijentaciona površina ove zone iznosi 9050 m2 i obuhvata dio prostora izvan bedema sa sjeverne strane, dio sjevernog bedema sa bastionom 4 i bastionom 5 .

Prostorna cjelina 7 : Gradski vrt

Orijentaciona površina ove zone iznosi 4900m2 i obuhvata područje od istočnog bedema do rječice Crkvene

Prostorna cjelina 8: Priobalje

Orijentaciona površina ove zone iznosi 9480 m2 i obuhvata područje između južnog bedema i korita reke Vrbas .

Prostorna celina 9 : Istorijski muzej – edukativni centar sa pratećim sadržajima

Orijentaciona površina pripadajuće parcele iznosi 10700m2 i obuhvata dio južnog bedema sa bastionom, kulom 5 i kulom 6 , kamenu zgradu i dio dvorišta tvrđave.

Sve ove prostorno programski definisane dijelove treba posmatrati kao cjelinu, vodeći računa o tome da predložene intervencije u prostoru i planirana nova gradnja ne naruše ambijentalne vrijednosti tvrđave.

(Foto: b)

CJELINA 1: HOTEL SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

Prostorna cjelina 1 nalazi u neposrednoj blizini mosta Patre, a obuhvata prostor jugozapadno od ulaska u Kastel kod Kapi kule do gornje terase obale Vrbasa. Obuhvata Artiljerijsku kasarnu i Bastion 9 sa pripadajućim javnim površinama. Za objekat Artiljerijske kasarne u više navrata je rađen projekat rekonstrukcije i revitalizacije, ali ni jedan od njih nije realizovan. Ovaj prostor kroz plan parcelacije ima definisanu podcjelinu, a sve u svrhu omogućavanja faznog uređenja cjeline.

Objekat je ukupne bruto građevinske površine 800 m2.

Od 1969. godine zgrada je napuštena zbog oštećenja nastalih zemljotresima i do sada nisu vršeni nikakvi zahvati na sanaciji. Stanje objekta je loše, odnosno ispucali su svi zidovi, međuspratna konstrukcija i stolarija je uništena, pokrov i krovna konstrukcija su dotrajali i propali, te objekat prokišnjava, što dovodi do još većeg i bržeg propadanja objekta. Sada je u kritičnom stanju i prijeti da se uruši i potpuno uništi.

Predviđa se potpuna rekonstrukcija i adaptacija objekta Artiljerijske kasarne u objekat smještaja (tip "garni hotel"). Osim osnovne smještajne funkcije ovaj prostor treba da obuhvati različite sadržaje, a koji će omogućiti održavanje različitih društvenih događaja (svečani prijemi, vjenčanja, promocije i sl.).

U prostornom smislu uređenje ovog prostora podrazumjeva novu izgradnju u podzemnim, odnosno suterenskim etažama, koje će biti određene ograničenjima koja nameće rekonstrukcija postojećeg objekta. Sve dograđene dijelove pozicionirati tako da ne ugroze vizuelno autentičan izgled Artiljerijske kasarne. Zbog specifične konfiguracije terena prostor podruma, odnosno suterena ostavlja mogućnost da se iz pojedinih dijelova ostvare vizure na Vrbas i neposredno okruženje.

Ostavlja se mogućnost povezivanja planiranih podrumskih (suterenskih) etaža sa Bastionom 9, te je potrebno predvidjeti formiranje novih otvora u rekonstruisanom južnom bedemu na način da se ne ugrozi identitet postojećeg objekta. Ova mogućnost je ostavljena radi dopune sadržaja koje matični objekat ne može prihvatiti.

CJELINA 2: KULTURNI CENTAR SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

Prostorna cjelina 2 ujedno čini i najkompleksniju cjelinu tvrđave Kastel, a nalazi unutar same tvrđave u njenom sjeverozapadnom dijelu, te obuhvata veći dio prostora zapadnog dvorišta. Obuhvata ljetnu scenu, kule 3 i 4, dijelovi sjevernog i zapadnog bedema, bastioni 2 i 3, te mali arsenal.

Ljetna scena:

Prostor koji je namijenjen realizaciji Kulturnog centra sa dominantnim prostorom ljetne scene i danas se koristi u te svrhe. Budući da taj prostor ni u građevinskom, a ni u tehnološkom, smislu ne obezbijeđuje minimalne uslove za realizaciju scenskog ili muzičkog programa, predviđa se potpuna rekonstrukcija ovog prostora. Planira se zadržavanje karaktera otvorene scene adekvatnog za različite vrste scenskog, muzičkog ili sličnog programa.

Kada govorimo o prostoru namijenjenom scenskim izvođenjima, onda imamo na umu veoma široku skalu različitih oblika spektakla: od konvencionalnih i ambijentalnih pozorišnih predstava, preko muzičkih koncerata svih vrsta, modnih revija i performansa, do filmskih i video projekcija, promotivnih ili komercijalnih događaja. U tom smislu, težište rješenja ne treba postaviti ni na jedan od navedenih tipova, već je ponuditi prostor visokog scenskog potencijala, u kome je moguće uspostaviti različite konfiguracije scensko-gledališnog prostora, te upotrijebiti različite nivoe ambijentalnosti.

Projektovati gledalište koje omogućuje klasičnu scenu, te postavku scene arene koji omogućava igru u totalnom okruženju, kao i scenu promenadu ili scenu kabare, ljetnji bioskop i sl.

Ostvariti kapacitet prostora od 300 do 600 gledalaca, te u slučaju koncerta kada se ne koriste samo klasična gledališna mjesta ostaviti veći kapacitet auditorijuma.

Potrebno je ostvariti mogućnost potpunog ili delimičnog natkrivanja Ljetnje scene, te na taj način riješiti problem održavanja programa u nepovoljnim vremenskim okolnostima, uspostavljanjem zatvorenog studijskog prostora ispod Ljetnje scene, dovoljne veličine i kapaciteta da prihvati sve vrste scenskih događaja. Prostor koncipirati kao fleksibilan, višenamjenski, sa mogućnošću formiranja različitih konfiguracija scensko-gledališnog prostora, u skladu sa karakterom konkretnog događaja..

Predvidjeti prostor za pripremu i organizaciju programa sa manjim brojem učesnika, klupske prostore, te administrativne prostore. U skladu sa standardima predvidjeti grupne garderobe kapaciteta za veći broj mjesta, te ostale prateće sadržaje za izvođače.

Kule 3 i 4

Na kulama 3 i 4 potrebno je u potpunosti zamjeniti krovni pokrivač, sva vrata i prozore kao i sve ostale elemente unutrašnje obrade prostora. U kulama 3 i 4 predvidjeti prateće administrativne prostore, te ostale prostore za potrebe izvođača i organizatora programa, a koji nisu smješteni u prostoru ljetne scene.

Omogućiti komunikaciju ovih prostora sa nivoom scene, te sa prostorom koji je namijenjen garderobama izvođača, kao i magacinskom i pomoćnom prostoru .

Prostor malog arsenala i dijelove sjevernog bedema i bastiona 3 predvidjeti za formiranje male scene za izvođenje manjih kabaretskih muzičko scenskih umjetničkih formi, kapaciteta 70 – 80 gledalaca .

(Foto: b)

CJELINA 3: USLUŽNI CENTAR

Prostorna cjelina 3 se nalazi u samom centru tvrđave Kastel i čini zonu razdvajanja istočnog i zapadnog dvorišta. Obuhvata Centralni arsenal sa pripadajućim prolazom koji je denivelisan u odnosu na istočno i zapadno dvorište. U južnom dijelu arsenala trenutno je u funkciji jedini ugostiteljski sadržaj u okviru tvrđave – restoran "Kazamat".

Predviđa se potpuna rekonstrukcija i adaptacija objekta Centralnog arsenala u objekat uslužnog centra. Osim osnovne funkcije ovaj prostor treba da obuhvati različite sadržaje, a koji će omogućiti održavanje različitih društvenih događaja (svečani prijemi, modne revije, promocije i sl.).

CJELINA 4: TURISTIČKO-INFORMATIVNI CENTAR

Prostorna cjelina 4 se nalazi u jugozapadnom dijelu tvrđave Kastel te većim dijelom obuhvata dvorište 1. Osim dvorišta obuhvata kule 1 i 2 sa pripadajućim prolazima. Kule su u ranijem periodu bile u upotrebi ugostiteljskih i uslužnih sadržaja, ali su trenutno napuštene.

Predviđa se potpuna rekonstrukcija i adaptacija objekta kula 1 i 2, kao i pripadajućih bedema u objekte turističkog i informativnog centra. Osim osnovne funkcije ovaj prostor treba da obuhvati različite sadržaje, a koji će omogućiti održavanje različitih društvenih događaja (izložbe na otvorenom, modne revije, promocije i sl.), te promociju tvrđave i Grada u turističkom smislu.

CJELINA 5 i 5a: GRADSKI TRG I JAVNE GARAŽE

Postojeći plato se nalazi sa sjeverozapadne strane van zidina tvrđave, oivičen zapadnim bedemom Kastela i ulicama Teodora Kolokotronisa i Gorana Radulovića Bimbe. Trenutno se prostor koristi neadekvatno i to u jednom dijelu kao otvoreni parking dok je ostali dio platoa pod travnatom površinom.

Planira se potpuna rekonstrukcija prostora koji je formiran iz dvije cjeline i to: platoa trga, te prostor zelenila i garaže.

Plato trga

Uređenjem platoa trga formirati prostore kontinualnog okvira visokog zelenila tako da prati tok ulice Teodora Kolokotronisa, te na taj način ostvariti integraciju različitih tokova, povezivanje različitih prostornih celina, prirodnih i stvorenih ambijenata. Ovaj prostor treba projektovati na način koji će omogućiti povezivanje sadržaja tvrđave, te značajnih objekata u okruženju.

Prostor trga svojim konceptom i obradom treba da bude najatraktivniji i najprepoznatljiviji segment gradskog prostora pored same tvrđave Kastel.

Oblikovnim elementima i cjelinama koncipirati prepoznatljiv gradski prostor. Preporučuje se formiranje zasebnih zona u okviru ovog javnog prostora, te stvaranje različitih ambijentalnih cjelina prilagođenih različitim grupama korisnika. Na prostoru trga predvidjeti izlaze iz garaže prilagođene svim kategorijama korisnika, sa prirodnom ventilacijom i osvetljenjem, kao i vezu sa javnim toaletom koji je smešten u nivou podzemne garaže. U arhitektonskoj obradi trga predvidjeti rampe i stepeništa za savladavanje visinskih razlika, budući da teren pada u smjeru pružanja trga.

(Foto: b)

CJELINA 6: SPORTSKI CENTAR

Postojeća lokacija je istočne orijentacije definisana Jugoistočnim bedemom i Bastionom 5 i 6, te potokom Crkvena. Lokacija se trenutno ne koristi, te je trenutno nedovoljno održavana i opremljena i kao takva čini da je ne dostupna korisnicima.

Prostoru se predviđa sportsko-rekreativni sadržaj. Aktivirati prostor izgradnjom sportskih sadržaja uz obalu Crkvene, sa formiranjem novih prostora kao pratećih sadržaja u podrumskoj ili suterenskoj etaži, te povezati prostor sa istočnim dvorištem.

CJELINA 7: GRADSKI VRT

Postojeća lokacija je sjeverne orijentacije definisana Jugoistočnim bedemom i Bastionom 5 i 6, te potokom Crkvena. Lokacija se trenutno ne koristi, te je trenutno nedovoljno održavana i opremljena i kao takva čini da je ne dostupna korisnicima.

Prostoru se predviđaju sadržaji gradskog vrta. Aktivirati prostor izgradnjom šetnice uz obalu Crkvene, sa formiranjem novih, te na taj način povezati prostore sportskih sadržaja i trga, sa priobaljem.

CJELINA 8: PRIOBALjE

Postojeća lokacija je južne orijentacije definisana Južnim bedemom i Bastionom 6 na njenom kraju, te rijekom Vrbas. Lokacija se trenutno koristi kao šetalište i zona rekreacije, te je nedovoljno održavana i opremljena i kao takva čini da je priobalje Kastela malo dostupno korisnicima.

U okviru priobalja, nalazi se južni bedem i ostatci Oficirskog kupatila, kao i izlaz na plažu. Kula 5 se trenutno sastoji od ostataka temelja, a konzervacija je rađena 1992., te rekonstrukcija dijela bedema 2005.godine.

Pristupiti konstruktivnoj sanaciji južnog bedema; sanaciji i revitalizaciji kula; sanaciji i rekonstrukciji bastiona 6; rekonstrukciji istočnog zida i rampe centralnog logora.

Prostoru priobalja se predviđa rekreativni sadržaj.

Potpuno rekonstruisati Južni bedem, sa formiranjem gornjeg platoa koji se nastavlja na terasu uz postojeći restoran i predvidjeti vertikalnu komunikaciju sa Bastionom 6.

Sa novoformiranog platoa omogućiti vezu sa drugom stranom rijeke izgradnjom pješačkog mosta. Tačna pozicija mosta bit će definisana kroz izradu Regulacionog plana za uređenje obala Vrbasa, budući da objekat mosta ima oslonac na obe obale, a samim tim neophodno je formiranje adekvatne parcele.

U potpunosti rekonstruisati Oficirsko kupatilo sa naglaskom svih istorijskih slojeva Kastela.

(Foto: b)

CJELINA 9: ISTORIJSKI MUZEJ

Prostorna cjelina 9 čini i tehnološko najkomplikovaniju cjelinu tvrđave Kastel, a nalazi unutar same tvrđave u njenom sjeveroistočnom dijelu, te obuhvata prostor istočnog dvorišta, sa pripadajućim bastionima, te objektom Kamene zgrade. Prostor koji je namijenjen realizaciji Istorijskog muzeja sa dominantnim prostorom otvorenog izložbenog prostora danas se koristi u svrhe zabave za djecu, te rekreacije. Navedeni prostor ni u građevinskom, a ni u tehnološkom, smislu ne obezbjeđuje uslove za realizaciju muzejskog programa, a predviđa se potpuna rekonstrukcija ovog prostora.

Planira se zadržavanje karaktera dvorišta sa adekvatnim intervencijama koje će omogućiti realizaciju kompleksne tehnologije kakvu ima muzej.

Kada govorimo o prostoru namijenjenom muzeju, onda se ima na umu veoma široka skala različitih oblika izložbi: od konvencionalnih i ambijentalnih, do filmskih i video projekcija, promotivnih ili komercijalnih događaja. U tom smislu, težište rješenja ne treba postaviti ni na jedan od navedenih tipova, već je ponuditi prostor visokog potencijala, u kome je moguće uspostaviti različite konfiguracije muzejske postavke, te upotrijebiti različite nivoe ambijentalnosti.

Projektovati prostor koje omogućuje klasičnu postavku, te ostaviti mogućnost promjene postavki zavisno od tema izložbi.

Ostavljena je mogućnost povezivanja prostora sa prostorom van zidina (nadzemno i podzemno).

UREĐENjE ZELENIH POVRŠINA

Planiranim rješenjem u kontekstu uređenja zelenih površina predviđeni su sljedeći sadržaji

  • Park ispred planiranog hotela, čiju osnovnu vrijednost čine postojeća stabla
  • Parkovska površina između sjevernog bedema i saobraćajnice tipa slobodne travnate ovršine sa zadržavanjem vrijednog dendrofonda /vidi graf prilog/
  • Gradska bašta na terasi ispred sjeveroistočnog bedema – ovaj prostor se organizuje kao botaničko – hortikulturna bravura niskog stepena sklopa
  • Obale Vrbasa čija se vegetacija zadržava a interpoliraju sadržaji vezani za aktivnu i pasivnu rekreaciju sa planiranom interpolacijom dendromaterijala uz samu obalu
  • Sportski tereni na otvorenom na zapadu prema Crkvenoj
  • Interpolacija dva nova drvoreda i to tulipanovca /Liriodendron tulipifera/ uz Crkvenu na mjestu postojećeg i uz planiranu garažu
  • Manji fragmenti zelenila unutar zidina uz zadržavanje postojećeg dendromaterijala
  • Sanacija vegetacije samih zidina

Pogledajte i druge dokumente u rubrici "Projekti"

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.
Pratite na našem portalu vijesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izvještaje.
Testiraj besplatno!
Prijavite se na naš dnevni ekonomski bilten koji će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana.
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Testiraj besplatno!
Testiraj besplatno!
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Testiraj besplatno!

Ako ste već korisnik, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE