Izvor: eKapija | Srijeda, 13.11.2019.| 08:24
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Laktaši dobijaju rekreativnu i piknik zonu sa sankalištem - Idejnim projektom predviđeno uređenje park šume Jelića brdo (FOTO)

Vidikovac, nadstrešnice sa prostorom za sjedenje, dječije igralište, teretana na otvorenom, klupe i ležaljke, sve to okruženo šumom koja je u novembru 2018. dobila status zaštićenog područja, predviđeno je idejnim projektom pejzažnog uređenja park šume Jelića brdo u Laktašima.

Ovim idejnim projektom, koji je radio banjalučki Routing, zamišljeno je da nakon uređenja Jelića brdo predstavlja mjesto koje će zadovoljiti potrebe za odmorom, druženjem, rekreacijom, kao i iskazivanjem kreativnih sposobnosti.

Kako je za eKapiju rekla Radana Jungić iz Routinga, uređenje park šume Jelića brdo je od velikog značaja, s obzirom na to da na ovom području živi dosta ljudi, a u bližoj okolini nema većih sadržaja koji bi zadovoljili boravak u prirodi.

- Izrada ovog projekta javila se iz potrebe da se predmetno područje uredi kao rekreativna zelena zona naselja, te da bude otvorena i pristupačna različitim društvenim grupama, odnosno djeci, omladini, odraslima, kao i turistima, uz maksimalno očuvanje prirodnih vrijednosti - ističe Jungić za naš portal.

Dodaje da projektno rješenje nudi multifunkcionalni javni parkovski prostor u okviru kojeg se nalaze zelene površine, prostori u vidu zone za odmor, dječijeg igrališta, teretane na otvorenom, sankališta i sl.

- Unutar obuhvata park šume nije planirano izvođenje radova većeg obima koji bi ugrozili diverzitet i stabilnost ovog područja.

Park šuma Jelića brdo nalazi se uz naseljeno mjesto u Laktašima. Ukupna površina je skoro 3 hektara i u vlasništvu je Opštine. Obuhvat park šume se nadovezuje na šumski kompleks koji se proteže do obronaka planine Kozare. Ovaj kompleks je u cjelosti povezan, što omogućava slobodno kretanja životinjskih vrsta, kao i planiranje šumskim stazama koje bi povezale ovaj lokalitet sa širim područjem.

- Od središnjeg dijela opštinskog centra Laktaša, park šuma je udaljena oko 500 m vazdušne linije i sa istim je povezana drumskom i pješačkom saobraćajnicom, Kozarskom ulicom. Park šuma je sa tri strane okružena urbanim područjem, pretežno individualnim stambenim i stambeno-poslovnim objektima. Uz samu istočnu granicu obuhvata nalazi se i arheološko nalazište Rimske terme, ostaci rimskog arhitektonskog kompleksa. Ovo kulturno nasljeđe u integraciji sa prirodnim dobrom čini prirodno‐kulturnu cjelinu koju u procesu zaštite i sprovođenja mjera treba tako i posmatrati.

Kako bi se sačuvao postojeći ambijent, kaže nam Jungić, vodili su računa da se planiranim rješenjenjem maksimalno iskoristi konfiguraciju terena, kao i postojeće šumske staze sa minimalnim zemljanim radovima. Projektom se zadržavaju sva postojeća stabla, osim suvih i bolesnih.

Predviđeno više funkcionalnih zona

Idejnim projektom je predviđeno nekoliko funkcionalnih zona: zona aktivnog odmora i šetnje, zona edukativnog karaktera, zona za igru djece, piknik zona, zatim zona intenzivnih sportsko-rekreativnih sadržaja kao i zaštitni pojas.

- Glavni ulaz u kompleks planiran je sa asfaltirane pristupne saobraćajnice na sjeveroistočnoj strani Jelića brda, gdje se nalazi jedan od aktivnih pristupa šumi, a teren je blagog pada sa manjim brojem visokog rastinja. Osim ovog planirana su i dva sporedna ulaza, takođe preko postojećih pristupa šumi. Ulaz vozilima u kompleks park šume nije dozvoljen - kaže Jungić.

Zona aktivnog odmora i šetnje obuhvata najveći dio park šume. To su središnji i sjeverni, umjereno strmi do strmi tereni i izrazito strmi tereni. U tim dijelovima vegetacija je najgušća, te se prostor uređuje stazama od prirodnog materijala za aktivan odmor i rekreaciju.

- U ovoj zoni je planirano postavljanje vidikovca, odnosno jednokrakog stepeništa sa podestom, drvenog mosta sa dekingom, sanitarnog čvora i česme za piće - ističe naša sagovornica.

Jungić dodaje da edukativna zona čini centralni dio kompleksa. U ovoj zoni se planira postavljanje edukacijskih tabli, odnosno ploča sa nazivima biljnih vrsta i panela sa slikama i nazivom biljaka, divljači i ptica. Planiran je i amfiteatar u cilju izvođenja nastave na otvorenom.

- Prednost ove pozicije je što je u blizini ulaza u kompleks, gdje se takođe nalaze nadstrešnice sa prostorom za sjedenje, kao i blizina sanitarnog čvora.

Uređeni prostor za igru djece je pozicioniran uz sami ulaz, na njegovoj sjeverozapadnoj strani. Ovdje je planirano postavljanje sprava za igru od prirodnih materijala, odnosno drveta, za potpuno uklapanje u ambijent šume.

- Piknik zona je predviđena u zapadnom dijelu gdje je teren ravan i blagog pada. U tom dijelu predviđeno je postavljanje setova stolova, klupa i ležaljki - kaže Jungić.

Dodaje da je zona intenzivnih sportsko-rekreativnih sadržaja pozicionirana na jugu kompleksa. Može joj se pristupiti sa više strana, preko glavne kružne, pješačke staze ili preko zasebnog ulaza iz Ulice Petra Kočića, preko postojećeg betonskog stepeništa.

- Glavni sadržaj ove zone je teretana na otvorenom koja se nalazi uz samu granicu kompleksa, te se preko nje ostvaruje direktna veza sa naseljem na jugu obuhvata. Pomenuta planirana staza, od postojećeg betonskog stepeništa do teretane na otvorenom, je staza sa najvećim usponom, te se na njoj planira postavljanje stepeništa. Nasuprot usponu, staza je zadržana kao najkraći i direktan pristup posjetiocima koji dolaze na trening - objašnjava.

Jungić ističe da zaštitni pojas podrazumijeva maksimalno očuvanje postojeće vegetacije u rubnim dijelovima gdje je nagib terena nepovoljan za organizovanje bilo kakvih sadržaja. Zaštitno zelenilo bi sprečavalo pojavu klizišta, smanjilo buku i aerozagađenje, posebno na istočnoj i jugoistočnoj granici obuhvata.

- O ukupnoj investiciji je, u ovom trenutku, nezahvalno govoriti, budući da ona zavisi od mnogih faktora, takođe u pitanju je idejni projekat koji je podložan manjim korekcijama. Takođe, zbog specifične lokacije, moguće je i prilagođavanje projekta na terenu prilikom samog izvođenja radova.

Idejni projekat pejzažnog uređenja Park šume Jelića brdo u Laktašima banjalučkog Routinga dobio je drugu nagradu u kategoriji Istraživanja i studije iz oblasti zaštite prirode, zaštite predela, zaštite životne sredine i pejzažne arhitekture na ovogodišnjem Salonu urbanizma koji se održava od 8. do 13. novembra u Nišu u organizacije Udruženja urbanista Srbije.

Slobodana Šubara

Fotogalerija
Uređenje park šume Jelića brdo u Laktašima

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.