Izvor: eKapija | Srijeda, 19.07.2017.| 15:42

Na Bjelašnici planirana gradnja poslovno-sportskog centra na 11 hektara - Predviđeni hotel, dvorana, sportski tereni

(Foto: Photoanto/shutterstock)
Općina Trnovo će narednih dana organizovati javni uvid i javnu raspravu povodom Nacrta Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta "Poslovno-sportski centar Trnovo", koji je utvrđen 13. jula. Kako je navedeno u Urbanističkom projektu, koji je izradio Zavod za planiranje Kantona Sarajevo, ovdje je planirana gradnja više sadržaja, u sportske i turističke svrhe.

Područje obuhvaćeno granicom Plana površine 11,21 ha nalazi se sa desne strane na ulazu u zonu Babinog dola, nukleusa spotrsko-rekretivne zone planine Bjelašnice. Konceptom prostorne organizacije, unutar granice obuhvata Plana, definisane su četiri zone: zona sportskih terena, zona izgradnje u funkciji sportskog centra, zona šume i zona saobraćajnih površina.

U sjevernom dijelu planirana je izgradnja glavnog nogometnog terena dimenzija 80x120 m, pokrivenog prirodnom travom sa tribinom sa istočne strane sa 1.000 mjesta. Iza tribina je planiran objekat koji će objediniti funkcije neophodne za sportiste koji koriste teren (svačionice, sanitarni čvorovi), kao i servis za posjetioce.

Kako je u produžetku ovog terena prema jugu planiran teren pokriven vještačkom travom koji se u zimskim mjesecima pokriva balonom, položaj navedenog objekta obezbjeđuje i toplu vezu sa prostorom pokrivenim balonom.

Paralelno sa glavnim fudbalskim terenom planiran je pomoćni fudbalski teren dimenzija 40x80 m, pokriven prirodnom travom. Dalje, uz servisnu saobraćajnicu prema jugu u produžetku navedenog terena koji će u zimskom periodu biti pokriven balonom nalazi se po jedno igralište za mali nogomet, rukomet, košarku i odbojku.

(Foto: Photoanto /shutterstock)
U južnom dijelu obuhvata Plana u kontaktnoj zoni sa Babinim dolom, uz internu saobraćajnicu, predviđena je izgradnja sportske dvorane kao centralnog objekta na koji su toplim vezama orjentisani hotel za smještaj korisnika sportskog centra i poslovno-sportski centar. Hotel bi imao 90 ležajeva sa svim potrebnim sadržajima - sauna, bazen, fitnes centar...

Sportski centar Trnovo u prvom redu je predviđen za trenažni program i pripreme profesionalnih sportista tokom cijele godine. Međutim u skladu sa rasporedom tokom godine, aktivnosti sportskog centra trebaju biti dostupne svima, posebno djeci predškolske i školske dobi, studentima, te ekskurzijama kao i dnevnim posjetiocima.

Poslovno-sportski objekat


Ovaj objekat trebalo bi da objedini funkcije koje su komplemantarne okupljanju sportista i sportskog menadžmenta (susreti, sastanci, prezentacije, konferencije i sl.), administrativni dio za potrebe općine, predstavništva firmi sportske opreme i ostalih segmenata sportske industrije koji svoj interes mogu naći na planini Bjelašnici.

Osim dvorane sa hotelom i poslovno-sportskog objekta, u zapadnom dijelu obuhvata Plana uz internu saobraćajnicu planirana je izgradnja i drugih smješatjnih kapaciteta (hostel, pansion, planinarski studenstki dom, apartmani...) sa pratećim sadržajima sportsko-rekreativnog i edukacionog karaktera.

Planirane su i tri nove saobraćajnice.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.