Izvor: eKapija | Utorak, 22.11.2016.| 14:27
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Brzi put kroz Hercegovinu, nove poslovne zone i termoenergetski blok - Šta je sve predviđeno Prostornim planom opštine Gacko do 2034.

(Foto: ritegacko-rs.ba)
Izgradnja brzog puta između Trebinja i Višegrada, koji bi išao preko opštine Gacko, predviđena je novim Prostornim planom opšine Gacko 2014-2034 koji je usvojen u julu 2016. Takođe, ovim dokumentom planirana je i izgradnja akumulacije Zalomka u sklopu projekta HES "Gornji horizonti". U pitanju je kompleksan hidroenergetski sistem u slivu rijeke Trebišnjice. Akumulacija bi se nalazila u okviru podsistema Nevesinje, sa ukupnom površinom od oko 450 ha na teritoriji Gacka.

S obzirom na to da i u planskom periodu proizvodnja struje ostaje nosilac razvoja opštine Gacko, predviđena je izgradnja i novog energetskog bloka od 300 MW u TE Gacko.

Još jedna od novina koja je predviđena ovim planom je proširenje Nacionalnog parka Sutjeska, dok bi jezera Klinje-Mušnica i Bjelasnica postali parkovi prirode.

- Opština Gacko je prostor u kome izrazito dominira rudarska i energetska aktivnost koja je posljednjih 35 godina uticala na razvoj opštine. I u narednom periodu, razvoj Gacka će biti usmjeren na razvoj energetike, ali uz više uravnotežen odnos prema okruženju, kao i uz orijentaciju ka korištenju obnovljivih izvora energije, hidroenergije i energije vjetra, uz istovremeno povećanje stepena zaštite – rekla je za ekapiju rukovodilac izrade plana Danijela Simić iz banjalučkog Urbis centra.

Dodaje da je akcenat stavljen i na razvoj turizma, poljoprivrede i drugih industrijskih grana kao što su građevinska, prehrambena, tekstilna industrija, te saobraćajne i hidrotehničke infrastrukture uz jačanje mreže objekata javnih službi.

- S obzirom na to da saobraćajna veza sa okruženjem nije na odgovarajućem nivou, jedno od planskih rješenja je i poboljšanje saobraćajne infrastrukture kojom bi se povezalo Gacko sa okruženjem ali i omogućilo bolje povezivanje unutar same opštine. Osim razvoja mreže lokalnih puteva, planom je predviđen i brzi put kojim bi se povezivalo Trebinje sa Višegradom, a koji ide preko teritorije opštine Gacko – kaže Simić.

(Foto: mighty chiwawa/shutterstock.com)
Inače, Prostorni plan opštine Gacko osvojio je prvo mjesto u kategoriji Prostorni planovi gradova i opština na ovogodišnjem Međunarodnom salonu urbanizma koji se održavao od 8. do 12. novembra u Sremskoj Mitrovici u organizaciji Udruženja urbanista Srbije.

Brownfield investicije

Rukovodilac plana dodaje da je na teritoriji opštine evidentirano više brownfield lokacija na površini od oko 31 ha koje bi se mogle iskoristiti u planskom periodu.

- Kao najznačajnije bi se mogle izdvojiti Privredni pogon Dekorativa, Kasarna Avtovac, farme Burak, Lazarići i dr. Planom je predviđeno stavljanje u funkciju više ovih lokacija. Klasičnih greenfield lokacija nema i planom nisu predviđene – ističe Simić.

Sagovornica eKapije kaže da je ovim dokumentom, osim postojećih, planirano formiranje novih proizvodno-poslovnih zona na površini oko 35 ha koje bi bile locirane u centru.

- Nema privrednih grana "koje su manje poželjne". Činjenica je da je termoelektrana najveći zagađivač. Ukoliko bi došlo do aktiviranja nekih privrednih aktivnosti koje imaju znatan uticaj na životnu sredinu, one bi se locirale u novoj proizvodno-poslovnoj zoni koja se nalazi u kontaktnoj zoni sa termoelektranom – dodaje Simić.

Pepeo iz TE Gacko kao sirovina za građevinski materijal

Načelnik Opštine Gacko Milan Radmilović je početkom godine na sastanku sa direktorom Agencije FIPA predložio projekte izgradnje cementare, proizvodnje keramičkih proizvoda i građevinskih materijala na bazi pepela, kao i projekte koji se odnose na proizvodnju solarnih panela.

(Foto: Vedrana Džudža)
- S obzirom na resurse i potencijale koji su evidentirani na teritoriji opštine i analizirani, očekuje se aktiviranje kapaciteta u građevinskoj industriji zasnovano na elektrofilterskom pepelu termoelektrane i laporcu kao sporednoj mineralnoj sirovini. Takođe, u planu je navedeno da s obzirom na veliku godišnju osunčanost u centralnom i južnom dijelu opštine, postoji potencijal za izgradnju solarnih elektrana – ističe naša sagovornica iz Urbis centra.

Proširenje NP Sutjeska

Prostornim planom opštine Gacko je planirano proširenje Nacionalnog parka Sutjeska, kao i izdvajanje parkova prirode jezero Klinje-Mušnica i Bjelasnica.

- Kao područja upravljanja staništem su planirani gornji tok Neretve i dio Gatačkog polja. Poseban oblik integracije kulturnog nasljeđa i prirodnog okruženja predstavlja zaštićeni kulturni pejzaž Pridvorica – kaže Simić.

Simić ističe da je izrada plana koštala oko 55.000 KM te da je finansiran iz bužeta opštine. Dodaje da su u toku izrade plana konsultovane sve relevantne institucije - resorna ministarstva, kao i komunalne službe i organizacije iz opštine Gacko, koje su dale svoje mišljenje na plan.

- Takođe, sarađivali smo i sa predstavnicima RiTE Gacko koji je jedan od glavnih privrednih subjekata opštine - kaže naša sagovornica.

Slobodana Šubara

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.