Izvor: eKapija | Utorak, 18.01.2011.| 15:26
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Mensud Pekmez, direktor firme Eko-Energetika - Želimo vratiti povjerenje investitora u OIE sektor

(Foto: b)

Direktor sarajevske kompanije Eko-Energetika Mensud Pekmez kaže da im je cilj afirmirati razvoj energetskih projekata iz obnovljivih izvora energije (OIE) te energetske učinkovitosti u Bosni i Hercegovini. Naravno, pod komercijalnim uvjetima.

"Pri tome nastojimo štititi interese lokalne zajednice i svih drugih zainteresiranih strana. Također, možemo za sebe reći da smo firma koja je prepoznala probleme ovog sektora te ih uspješno prevazilazimo. Našim projektima prilazimo maksimalo odgovorno i profesionalno, a želja nam je da kroz razne programe zapošljavanja direktno utičemo i na poboljšanje života lokalne zajednice", kaže nam on.

Inače, ova kompanija se bavi razvojem projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Rade na izradi predstudija i studija izvodljivosti u energetskom sektoru, planiranjem i projektovanjem sistema, istraživanjem terena i prikupljanjem podataka, zatim upravljanjem projektima. Posebno naglašavaju njihov rad sa lokalnom zajednicom.

Na kojem projektu trenutno radite?

Trenutno smo u procesu dobivanja koncesije za jednu veliku bh. kompaniju za koju smo radili sve, od istraživanja terena i lociranja pozicija pa do pripreme kompletne dokumentacije. Više o ovome moći ćemo reći tek za nekoliko mjeseci kad se proces okonča.

Relativno smo mlada firma, osnovani smo prošle godine. Specijalizirani smo za projektiranje postrojenja predviđene instalisane snage od 50 kW do 1 MW (mikro, mini i male). Do sada smo samoincijativno posjetili, locirali i evidentirali više od 50 potencijalnih lokacija za koje smatramo da realno postoji mogućnost instaliranja postrojenja malih hidroelektrana (mHE).

U sklopu ovih terena smo posjetili i sve dosadašnje izgrađene mHE u privatnom sektoru, upoznali se sa vlasnicima te razmijenili iskustva i mišljenja. Najviše vremena posvećujemo edukaciji lokalnog stanovništva, a u tu svrhu smo osmislili letke, informacijske listove i brošure, a preko naše web stranice gotovo svakodnevno pružamo osnovne informacije koje prikupljamo kada su u pitanju OIE.

Što će biti cilj Vaših aktivnosti u idućem razdoblju?

Imamo za cilj vraćanje povjerenja investitora u ovaj sektor, a to možemo učiniti isključivo ako nudimo realnu procjenu zasnovanu na realnim, a ne imaginarnim, podacima. Naravno, naše opredjeljenje je i zaštita životne sredine pa radimo na izradi i instalaciji isključivo ekološki prihvatljivih projekata i postrojenja.

Prilikom razrade projektne ideje posebnu pažnju posvećujemo načinu i mogućnostima aktivnog uključenja lokalne zajednice putem zapošljavanja na održavanju postrojenja i slično, te unaprijed planiramo poluautomatizaciju istih. Također, naše opredjeljenje nije potpuna automatizacija postrojenja. Mi želimo na svakom projektu angažirati što više domaćih ljudi.

Okretanje obnovljivim izvorima energije sve više je trend u svijetu. U BiH to još nije toliko zaživjelo iako se posljednjih godina dosta priča o tome? Međutim, veoma malo je realiziranih projekata. Što je razlog tome?

Korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) jedina su šansa da se ublaže posljedice klimatskih promjena koje su neminovne i koje nas očekuju o ovome stoljeću. Fosilnih goriva je sve manje, a njihov uticaj na zagađenje životne sredine idalje je sve veći i veći. Posljedice sagorijevanja fosilnih goriva na žalost ne mogu se zaustaviti, ali se mogu ublažiti. Zašto ne koristiti prirodne obnovljive resurse, dakle resurse koji neće nikada nestati, a koje uz to nemaju gotovo nikakav štetan uticaj na okolinu?

(Foto: b)

Bosna i Hercegovina posjeduje izuzetan energetski potencijal, ne samo kad su vode u pitanje nego i vjetro te solarni potencijal. Zašto to ne iskoristiti? Problema naravno ima, ali mislim da oni nastaju prvenstveno zbog nedovršene i neadekvatne zakonske legislative usmjerena ka OIE-u, a koju bi trebalo što više uskladiti sa EU.

Istina, ponekad dolazi i do nerazumijevanja suštine samih projekata, pogrešnih procjena ili slabije saradnje sa lokalnom zajednicom. Naš pristup je nešto drugačiji, mi nastupamo prvo od lokalne zajednice i vjerujte da do sada nismo naišli ni na jedan jedini problem.

Podržava li zakonska regulativa u BiH bolje iskorištavanje obnovljivih izvora energije?

Kao što sam gore već naveo, na zakonskoj legislativi treba još puno poraditi kako bi se stvorila pozitivna klima za investitore. Ovdje podrazumijevam razmatranje mogućnosti na ubrzavanju administrativnih priprema, umanjenju broja neophodne dokumentacije, lakši pristup potrebnim podacima i bolje razumijevanje institucija, koje rade servis usluga građanstvu i investitorima, u privredni sektor. Jer zakon postoji, ali ovakav ne olakšava pozitivno gledanje potencijalnih investitora kako domaćih tako i inozemnih.

Također, bilo bi idealno kada bi se i otkupne cijene električne energije uskladile sa standardima EU tj. one bi mogle biti malo veće u odnosu na trenutnu važeću cijenu.

Postoji li, prema Vašem mišljenju, u bh. društvu uopće svijest o važnosti energetske efikasnosti?

Definitivno postoji, mada ne u onoj mjeri u koja bi nas sve zadovoljila. Voditi računa o energetskoj efikasnosti podrazumjeva i određena investiranja koja će u krajnjoj instanci dovesti do smanjenja potrošnje električne energije, a samim tim i smanjenja emisije štetnih gasova. Ljudi još uvijek ne razmišljaju tako, ali kako financijski država bude stajala bolje – čemu će naravno doprinjeti i projekti iz obnovljivih izvora energije – i to će se sigurno promijeniti.

Koji su najčešći problemi s kojima se susrećete?

Problemi se mogu očitovati tokom rada na više različitih sektora dok traje priprema pa do instalacije postrojenja. Mi smo ih kao firma do sada na vrijeme prepoznali i uspješno rješavali. Iskreno se nadamo da ćemo i dalje nastaviti dobivati pozitivna mišljenja lokalne zajednice i nadzornih institucija na naše prikaze rješenja načina izvođenja nekog od projekata. Mislim da je došlo vrijeme i da ljudi sve više razumiju da je razvoj mini hidrocentrala, vjetro turbina i polja solarnih panela velika šansa za ekonomiju Bosne i Hercegovine.

Dok druge zemlje imaju velike probleme sa električnom energijom i moraju je uvoziti - a tu treba spomenuti Hrvatsku, Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru – mi smo u prilici da je izvozimo. Prošle godine BiH je izvezla električne energije u iznosu više od 400 miliona KM. Zašto taj iznos , kada smo u prilici, ne bi utrostručili!?

Planovi za ovu godinu?

Planiramo uvesti nekoliko domaćih i stanih investitora u ovaj sektor. U pripremi su neke studije koje ćemo uskoro moći ponuditi svim zainteresiranim.

Razgovorala: Danijela Kozina

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.