Izvor: eKapija+ | Srijeda, 04.11.2020.| 11:30
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Nedim Uzunović, direktor Bosnalijeka - Imamo obećavajuće rezultate ispitivanja našeg proizvoda u indikaciji COVID-19

Nedim Uzunović
Nedim Uzunović (Foto: Bosnalijek)
Bosnalijek ima široku paletu proizvoda koji se mogu primijeniti u tretiranju različitih simptoma COVID-19, kaže u intervjuu za eKapiju prvi čovjek ove domaće farmaceutske kompanije koja je odigrala i te kako značajnu ulogu od momenta kada je krenula pandemija koronavirusa.

Osim što su tržište podmirili dezinfekcionim sredstvima, za kojima je vladala pomama, sa ponosom ističu jedinstveni program lijekova i preparata baziranih na lizozimu, koji su pokazali izuzetno protekciono djelovanje. U periodu kad su granice bile zatvorene Bosnalijek je mogao da opskrbi kompletno domaće tržište. Efikasan rad u doba krize oslonio se i na realizivane investicije u prethodnom periodu, koje su dodatno ojačale poziciju Bosnalijeka.

Ova turbulentna godina za kompletan zdravstveni sektor, kako na lokalu, tako i globalno, bila je povod našeg razgovora sa Nedimom Uzunovićem. Upravo je eKapiji ekskluzivno podijelio vijest o obećavajućim rezultatima njihove kliničke studije.

eKapija: Pandemija koronavirusa je nesumnjivo pokazala važnost kontinuirane domaće proizvodnje u svakom privrednom sektoru, pa tako i u domenu farmacije. Šta je Bosnalijeku bilo posebno izazovno od momenta kada je proglašena pandemija?

- Veliki je broj izazova koji od samog početka pandemije prate poslovanje svih kompanija u Bosni i Hercegovini, a samim tim i Bosnalijeka. U prvim sedmicama svjedočili smo blokadama granica i prekidima mogućnosti transporta svih roba. Tada nam je fokus bio na iznalaženju načina za nesmetan uvoz sirovina za proizvodnju, jer se sirovine neophodne za proizvodnju u farmaceutskom sektoru, nažalost, ne proizvode u Bosni i Hercegovini niti u zemljama regije. To smo uspjeli prebroditi, a ubrzo je došlo i do određene stabilizacije kada je u pitanju kretanje roba, iako su lanci snabdijevanja narušeni, a neki i prekinuti.

U svakom slučaju, od početka činimo sve da osiguramo maksimalnu zaštitu zdravlja naših radnika, te da osiguramo nesmetanu proizvodnju. U tome smo uspjeli i poslovanje Bosnalijeka je u najvećoj mogućoj mjeri prilagođeno ovim novim uslovima ili novoj normalnosti kako se to sada naziva.

eKapija: Koliko su se i u kojim segmentima povećali kapaciteti proizvodnje?

- Bosnalijek je već godinama posvećen stalnom unapređenju svog poslovanja kroz investicije u nove proizvodne pogone i podizanje kvalitete svojih proizvoda. U okviru tog procesa u 2019. godini završili smo i pustili u rad novi pogon za proizvodnju tečnih i polučvrstih formi lijekova. Objekat čija površina iznosi gotovo 5.000 m2 ispunjava najviše lokalne i međunarodne regulatorne zahtjeve. Ovom investicijom proizvodne mogućnosti kompanije su povećane čak pet puta. Zahvaljujući ovom projektu uspjeli smo odgovoriti svim izazovima koji su se pojavili tokom pandemije i povećanim zahtjevima za određenim proizvodima. S obzirom na to da je Bosnalijek najveći industrijski proizvođač lijekova u BiH, ponosni smo na činjenicu da smo uspjeli osigurati nesmetano snabdijevanje domaćeg tržišta svim esencijalnim lijekovima iz našeg proizvodnog programa u periodu najveće krize, kada je došlo do blokade granica i zabrane izvoza lijekova iz niza država.

eKapija: Koji proizvodi su bili najtraženiji? Da li, osim za domaće tržište, izvozite proizvode potrebne medicinskom sektoru tokom pandemije?

- Najveća potražnja bila je za sredstvima za dezinfekciju, te za određenim lijekovima koji se koriste u tretmanu pacijenata oboljelih od COVID-19 poput azitromicina, kao i lijekova čija je namjena prevencija i liječenje svih oblika infekcija na različite načine. Tu se svakako izdvaja naš jedinstveni program lijekova i preparata baziranih na lizozimu, koji su pokazali izuzetno protekciono djelovanje. Naša dezinfekcijska sredstva poput Alkosola, Bakticida ili Aseptana potvrdila su poziciju lidera na tržištu, jer se radi o efikasnim i visokokvalitetnim proizvodima. Povećali smo proizvodnju ovih proizvoda za tri puta i uspjeli odgovoriti svim potrebama domaćeg tržišta, naročito kada su u pitanju zdravstvene ustanove. Nastavljamo istim tempom i punim kapacitetom u pravcu nesmetanog snabdijevanja tržišta Bosne i Hercegovine svim esencijalnim lijekovima. Naš asortiman lijekova je izuzetno bogat i, osim lijekova za određena teška i rijetka oboljenja, možemo bez problema pokriti sve potrebe domaćeg tržišta i građanstvo može biti mirno.

eKapija: Kada se dese krize poput ove, pomiješane sa primarnim strahom ljudi za očuvanje života i zdravlja, koja je primarna uloga farmaceutskih kuća? Koliko se možemo osloniti na iskustvo i znanje farmaceuta i zdravstvenih radnika potrebno da uđemo u koštac sa zdravstvenim izazovima?

- Primarna uloga velikih kompanija kakav je Bosnalijek trebala bi biti ulijevanje neophodnog povjerenja građanima, posebno u vrijeme ovako velikih kriza. Bosnalijek je to i dokazao kada smo u jeku potpune blokade, na poziv državnog kriznog štaba, javno izašli pred medije i saopštili građanima da nema mjesta za brigu i da, bez obzira na obustavu isporuka stranih farmaceutskih kuća, mi možemo bez problema snabdijevati naše tržište lijekovima. Bosnalijek je jedna od rijetkih kompanija u ovom dijelu Evrope, a to je nešto što se sigurno manje zna, koji je sačuvao svoj vlastiti razvoj i dodatno ga unaprijedio sa visoko educiranim kadrom i savremenom opremom, što je danas i srce kompanije. Uz pomoć vlastitog razvoja možemo vrlo brzo odgovoriti na eventualne promjene i potrebe nastale u kriznim situacijama.

(Foto: Bosnalijek)
Mi u Bosnalijeku, a pri tome mislim na sve naše radnike, od početka smo svjesni našeg značaja i strateške uloge za cijelu Bosnu i Hercegovinu u jednoj ovakvoj krizi. Shodno tome se i ponašamo i radimo od početka pandemije. Sve odluke koje smo donosili imale su prevashodno za cilj da naši građani ne osjete probleme u snabdijevanju, i da učinimo sve da ne zavisimo od uvoza ovih proizvoda, jer je to bila najbolja odluka u interesu zdravlja naših građana. Nismo imali nikakvih dilema da je to ispravan pravac djelovanja, jer smo svjesni šireg društvenog značaja Bosnalijeka. Šteta je što se tek u kriznim situacijama uviđa značaj domaće proizvodnje, naročito u strateškim sektorima što farmaceutski sektor sigurno jeste. Bilo bi dobro da iz ove krize svi izvučemo određene pouke i da naš daljnji razvoj nakon vremena pandemije temeljimo na snažnijem razvoju domaće proizvodnje u svim oblastima, jer jedino se u domaću proizvodnju možemo apsolutno pouzdati.

eKapija: Je li vam ova vanredna situacija omela planove poslovanja koje ste zacrtali početkom 2020. i na šta su se oni odnosili?

- Bosnalijek je kompanija koja je pretežno izvozno orijentisana i koja posluje na više od 20 tržišta na tri kontinenta. Naši planovi za ovu godinu bili su primarno fokusirani na daljnje jačanje pozicije na ovim tržištima te na otvaranje novih. Strategija rada Uprave je da se samo intenzivnim ulaganjem u proširenje i modernizaciju postojećih kapaciteta može postići dugoročno podizanje vrijednosti kompanije, kako za njene dioničare, tako i za državu u kojoj se nalazi. Također, svjesni smo da samo kontinuiranim ulaganjem i razvojem možemo zadržati poziciju vodeće farmaceutske kuće u BiH i nastaviti naše uspješno poslovanje na zahtjevnim svjetskim tržištima te daljnje povećanje izvoza. Zato smo, u sklopu prilagođavanja uslovima poslovanja u vremenu pandemije, donijeli odluku da ćemo, što se tiče planova za investiranje u dalji razvoj, nastaviti planiranom dinamikom uz svakodnevno praćenje situacije na tržištu i bez obzira na sve poteškoće.

Trenutno je u toku proces pripreme rekonstrukcije i modernizacije pogona za proizvodnju čvrstih oralnih formi lijekova, kao i modernizacija i povećanje kapaciteta pogona za proizvodnju dezinfekcijskih sredstava, za koje se nadamo da će biti završeni tokom iduće godine. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo u ovom periodu uspjeli otvoriti i najveće tržište EU za naše proizvode, a to je tržište Njemačke na koje smo počeli izvoz naših Lysobact proizvoda. Dakle, unatoč svim izazovima, mislim da smo uspješno prilagodili svoje poslovanje ovoj situaciji. Naravno, kao i ostatak privrede trpimo određene posljedice zbog globalnih problema i restrikcija koje su obilježile ovu godinu, ali na te stvari ne možemo uticati i mi nastavljamo da ispunjavamo zacrtane ciljeve.

eKapija: Koliko ste zadovoljni prodajom ostalih medikamenata, izuzimajući one koje su bili prioritetni tokom pandemije?

- Prodaja ostalih proizvoda ide u skladu sa planiranom dinamikom i tu nije bilo značajnijih odstupanja u ovog godini.

eKapija: Kako teče izvoz vaših proizvoda u 2020. godini? U kojim zemljama bilježite najbolje rezultate?

- Izvoz naših proizvoda je bio donekle obustavljen u vrijeme zatvaranja granica zbog, kako sam ranije spomenuo, naše potpune usmjerenosti na potrebe domaćeg tržišta, koje je bilo prioritet. Inostrana tržišta bila su opskrbljena našim proizvodima zahvaljujući dobroj dinamici izvoza u periodu prije krize, te naši vjerni potrošači na 22 tržišta gdje izvozimo nisu osjetili deficit naših lijekova. Tradicionalno, naše najveće ino tržište Rusija i ove godine bilježi najbolje rezultate u poslovanju, s tim da smo značajno pogođeni padom ruske rublje. Posebno smo ponosni na postignuti rast na tržištu Njemačke, obzirom da je kvalitet naših proizvoda prepoznat na tako zahtjevnom tržištu. Ono što je zadovoljstvo vidjeti jeste da se mijenjaju i potrošačke navike domaćeg stanovništva koje se sve više okreće korištenju naših preparata.

eKapija: Kako farmaceutske kuće vide 2021. godinu? Mogu li se dati neka predviđanja u vezi sa pandemijom i načinu kako bi trebalo da odgovorimo na moguće scenarije?

- Evidentno je da se veliki broj farmaceutskih kuća okrenuo pronalasku adekvatnih mehanizama odgovora na pandemiju, neke kroz uključenost u pitanje tretmana COVID-19 pacijenta, tj. njihovog liječenja, a neke, kojima je to core business, usmjerile su se na pronalazak vakcina. Također, u prvi plan su došli lijekovi i proizvodi koji jačaju imunitet i evidentno je da će se taj trend nastaviti. Bosnalijek ima široku paletu proizvoda koji se mogu primjeniti u tretiranju različitih simptoma COVID-19, počevši od efikasnih antibiotika koji sprečavaju razvijanje sekundarne bakterijske infekcije, zatim visoko kvalitetnih preparata za jačanje imuniteta (Royal Jelly proizvodi), zatim proizvodi za sprečavanje infekcije i olakšavanje simptoma kao što su Lynase i Lysobact, koji ima i antivirusno dejstvo. Trenutno se u svjetskim laboratorijama rade dodatne analize u vezi sa potencijalnim djelovanjem Lysobacta na grupu virusa, gdje spada i koronavirus koji izaziva bolest COVID-19.

Također, koristim ovu priliku da ekskluzivno spomenem da je Bosnalijek početkom pandemije započeo i provođenje kliničke studije sa svojim patentnim proizvodom u indikaciji COVID-19, te smo vrlo ponosni na obećavajuće rezultate do kojih smo do sada došli. Svim ovim aktivnostima pokazujemo da i naša domaća kompanija može biti dio svjetske farmaceutske industrije. Naše aktivnosti u borbi protiv COVID-19 će se nastaviti i tokom 2021. godine i onoliko dugo koliko bude postojala objektivna opasnost od ove bolesti. I dalje je vrlo neizvjesno na koji način će se razvijati situacija sa pandemijom i koliko će vremena proći da do Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regije, stigne učinkovita i sigurna vakcina tako da smatram da se trebamo, koliko je god moguće, usmjeriti na vlastite kapacitete u pravcu traženja efikasnog odgovora.

Teodora Brnjoš


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.
Pratite na našem portalu vijesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izvještaje.
Testiraj besplatno!
Prijavite se na naš dnevni ekonomski bilten koji će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana.
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Testiraj besplatno!
Testiraj besplatno!
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Testiraj besplatno!

Ako ste već korisnik, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE