Izvor: eKapija | Nedjelja, 03.11.2019.| 13:44
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Andrea Rauber Saxer, ambasadorka Švajcarske u BiH - Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja bi privukao više investitora

Andrea Rauber Saxer
Andrea Rauber Saxer
Ekonomska saradnja Bosne i Hercegovine i Švajcarske, i pored velikih sredstava koja ova zemlja godinama ulaže u razvoj i reformu BiH, ostaje i dalje na relativno niskom nivou, prije svega zbog nestabilne političke situacije koja destimuliše dolazak većeg broja švajcarskih investitora.

Potencijala, sa druge strane, ima. Kako ističe u intervjuu za eKapiju Andrea Rauber Saxer, ambasadorka Švajcarske u BiH, potrebno je učiniti puno više za kreiranje povoljnijeg poslovnog okruženja.

- Preduzetnici žele pravnu sigurnost i traže djelotvorne institucije. Oni žele jednostavna pravila i propise, ali i da budu sigurni koja se pravila primjenjuju. Također bi trebali imati realne šanse za uspjeh u slučaju kada se predmet rješava pred sudom – kaže nam Rauber Saxer.

Ona dodaje da je iznenađuje da preduzetnici u BiH nisu više aktivniji u lobiranju za reforme u poslovnom sektoru.

- I njihov zadatak je da rade zajedno sa vlastima na svim nivoima kao i sa regionalnim akterima, a u cilju stvaranja okruženja koje bi bilo otvorenije kako za poslovanje na lokalnom nivou tako i za strana ulaganja.

eKapija: Po Vašem mišljenju kakva je trenutnu situacija kada su u pitanju ekonomski i politički odnosi između naše dvije zemlje?

- Naši bilateralni odnosi su dobri, ali ne baš intenzivni, posebno u kontekstu ekonomskih odnosa postoji potencijal da se postigne više. Švajcarska zauzima 10. mjesto najznačajnijih trgovinskih partnera BiH, i na 10. mjestu je i kada se radi o direktnim stranim investicijama u zemlji. Uvjerena sam da bi bilateralni sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja bio važan pozitivan signal za privlačenje novih investicija iz Švajcarske. Pregovori su pokrenuti i trenutno očekujemo povratne informacije bosanskohercegovačkih vlasti na dostavljeni prijedlog.

Takođe, smatram da postoji potencijal za povećanjem broja turista iz Švajcarske, a za to je potrebna veća i bolja promocija Bosne i Hercegovine. Posebno je važno da turisti koji putuju u vlastitom aranžmanu dobiju više informacija o mjestima koja mogu posjetiti, preporučenim rutama, itd.

Nažalost, ljudi u Švajcarskoj i dalje gledaju na Bosnu i Hercegovinu kao na zemlju koja je izašla iz rata, u kojoj su lideri i dalje preokupirani prošlošću. Radi se o imidžu, ali i načinu na koji političari komuniciraju jedni s drugima. Naravno, važno je da više pozitivnih vijesti dolazi iz Bosne i Hercegovine, kao što je provedba važnih reformi. Dobru polaznu tačku u tom smislu predstavljaju nedavno usvojeni planovi reforme u oba entiteta za period od 2019. do 2022. godine. Nema nikakvog razloga zašto vlada u tehničkom mandatu ne bi mogla usvojiti i preduzeti dalje korake u ovom pravcu.

eKapija: Koliki je dosadašnji iznos švajcarskih investicija u BiH i u koje se oblasti sredstva prvenstveno usmjeravaju?

- Nove investicije iz Švicarske iznosile su 40,3 mil KM u 2018. godini. Ukupan iznos dosadašnjih direktnih investicija je 479 mil KM, što predstavlja pad u odnosu na iznos investicija od prije pet godina.

Na osnovu naših kontakata sa švajcarskim kompanijama u BiH, možemo reći da je švajcarski kapital usmjeren na uslužni sektor, uglavnom na trgovinu, ali i na različite proizvodne sektore kao što su proizvodnja namještaja, tekstilna, metalna i hemijska industrija. Većina ovdje prisutnih švajcarskih kompanija su mala i srednja preduzeća.

eKapija: Na osnovu podataka kojima raspolažete, koji je nivo robne razmjene između Švajcarske i BiH? Šta BiH najviše uvozi, a šta najviše izvozi u Švajcarsku?

- Na osnovu podataka švajcarskih carina, opseg trgovinske razmjene između naše dvije zemlje se povećao za 18,6% u 2018. godini kada je iznosio 368 mil KM. Istovremeno, BiH je ostvarila pozitivan trgovinski bilans, uvoz iz BiH iznosio je 202 mil KM. Švajcarska u BiH uglavnom izvozi farmaceutske proizvode, mašine i vozila, a iz BiH uvozi namještaj, tekstil i bazne metale.

eKapija: U kojim bi oblastima kompanije iz dvije zemlje mogle uspostaviti bolju saradnju?

- Kao što sam već spomenula, potencijal za ostvarivanje veće saradnje vidim u oblasti turizma, a imala sam priliku upoznati se i s radom izuzetno profesionalnih kompanija u sektoru za informacione tehnologije. Postoji i interes za proizvodnju npr. tekstil, drvo, metal, mašine) Takva saradnja se ne dešava spontano. Za nju je potrebno puno truda, a na koncu zavisi i od pravog pristupa i jedne i druge strane. Upravo tu dijaspora ima veoma značajnu ulogu u uspostavljanju poslovnih odnosa.

eKapija: Koliko švajcarskih kompanija posluje u BiH i kolika su njihova ukupna dosadašnja ulaganja?

- Naša je procjena da je u BiH trenutno prisutno oko 50 malih i srednjih preduzeća. Osim njih, postoji i nekoliko međunarodnih korporacija čija su sjedište u Švajcarskoj i koja su obuhvaćena domaćom statistikom kao direktna švajcarska ulaganja.

eKapija: Koje su najveće prednosti BiH kada se radi o privlačenju investicija? Koji su njeni nedostaci i koje oblasti se mogu unaprijediti?

- Iz švicarske perspektive postoje jasne prednosti, kao što su relativno niska cijena proizvodnje, geografska blizina tržištu EU (uzimajući u obzir i sporazume zaključene sa zemljama EU i EFTA), prirodni resursi i poreski režimi primamljivi za investiranje.

U tehničkom pogledu, nedostatak je nepostojanje sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Preduzeća se također žale da ne mogu naći dovoljno kvalifikovane radne snage te da je teško zadržati zaposlenike koji se i sa platama iznad prosjeka radije odlučuju za odlazak u inostranstvo. Međutim, ovo nije glavni uzrok što nemamo još više investicija iz Švicarske. Problem je u tome što se Bosna i Hercegovina i dalje smatra politički nestabilnom.

Činjenica da godinu dana nakon izbora na državnom nivou još uvijek nisu konstituisani nova vlada i parlament govori u prilog takvim mišljenjima. To nije samo stvar percepcije. Trenutni politički zastoj koči odavno neophodne reforme. Potrebno je učiniti puno više za kreiranje povoljnijeg poslovnog okruženja. Poduzetnici žele pravnu sigurnost i traže djelotvorne institucije. Oni žele jednostavna pravila i propise, ali i da budu sigurni koja se pravila primjenjuju. Također bi trebali imati realne šanse za uspjeh u slučaju kada se predmet rješava pred sudom.

Ako pogledamo obim švicarskih ulaganja u BiH, uglavnom govorimo o malim i srednjim preduzećima. U ovom pogledu važno je reći da 99% svih kompanija u Švajcarskoj čine mala i srednja preduzeća, koja kao takva čine okosnicu švajcarske ekonomije. Za privlačenje malih i srednjih preduzeća potrebno je jednostavno i sigurno okruženje za ulaganja, predvidljive poreske politike i proaktivna podrška domaćih vlasti. Kako dolazim iz Švajcarske, iznenađuje me da poduzetnici u BiH nisu još aktivniji u lobiranju za reforme u poslovnom sektoru. I njihov zadatak je da rade zajedno sa vlastima na svim nivoima kao i sa regionalnim akterima, a u cilju stvaranja okruženja koje bi bilo otvorenije kako za poslovanje na lokalnom nivou tako i za strana ulaganja.

eKapija: Kako ocjenjujete ulogu dijaspore u razvoju ekonomije BiH i kako bismo trebali koristiti ovaj resurs?

- Uloga dijaspore u Bosni i Hercegovini je od ključnog značaja, što potvrđuju i švajcarska ulaganja. Kod 90% švajcarskih investicija postoji povezanost s dijasporom, bilo da jer riječ o vlasniku ili zaposlenicima na vodećim pozicijama. Ovo je sasvim logično ako pogledate različite izazove koje sam ranije spomenula. Ljudi iz dijaspore imaju prednost zato što poznaju zemlju, jezik, kulturu i obično ovdje imaju svoju mrežu kontakata, pa su oni prvi koji će investirati. Švajcarska putem različitih instrumenata aktivno podržava takve investicije. Također sarađujemo sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH koje je izradilo strategiju za jačanje veza između Bosne i Hercegovine i dijaspore širom svijeta. Osim toga, radimo sa organizacijom dijaspore u Švajcarskoj kako bi bolje iskoristili njen potencijal.

eKapija: Kako švajcarske kompanije gledaju tržište BiH? Da li interes novih investitora raste i u kojim oblastima?

- Trenutno, Bosna i Hercegovina nije prvo tržište o kojem švajcarske kompanije razmišljaju. Potrebno je više marketinga, ali i više pozitivnih vijesti. Mislim da će provođenjem daljnjih socijalnih i ekonomskih reformi BiH privući više investitora i kupaca. Takve vijesti se brzo šire. Takođe je važno imati na umu da konkurencija ne spava. Vidim da Srbija i Albanija privlače puno više švajcarskih investicija nego BiH. Međutim, sve zemlje u regiji su naposljetku mala tržišta, tako da je regionalna saradnja od velikog značaja.

eKapija: Koji su posebno važni kapitalni razvojni projekti u BiH u kojima je Švicarska učestvovala ili u kojima planira učestvovati?

- Naš program saradnje usmjeren je na lokalni nivo i mlade ljude. Švajcarska podržava općine koje nastoje da privuku više investicija kako bi kreirale povoljnije poslovno okruženje i pružale bolje usluge građanima. Takođe aktivno podržavamo reforme koje pomažu mladima da lakše nađu zaposlenje, pa čak i da postanu poduzetnici. Najvažnije je uspostaviti stručno obrazovanje koje bi bilo više orijentisano na praktičan rad i zapošljavanje. Ključ uspjeha stručnog obrazovanja u Švajcarskoj je aktivan angažman poslodavaca. Mladi ljudi moraju imati priliku da stiču praksu za zanimanje za koje se školuju, po mogućnosti u preduzeću gdje će se sistematski upoznati sa poslom. Trenutno radimo na uspostavljanju novog projekta s ovim ciljem.

eKapija: Da li se vaš utisak o BiH promijenio otkako ste postali ambasadorica i na koji način?

- Prije svog dolaska ovamo donekle sam poznavala Bosnu i Hercegovinu, ali otkako živim ovdje zaljubila sam se u prelijepe planine i predjele. Također, uživam da upoznajem brojne kreativne i društveno angažirani pojedince diljem Bosne i Hercegovine. Srećem mnogo ljudi koji su okrenuti ka budućnosti i koji rade za bolje sutra. Nadam se da će se taj duh dalje širiti i prevladati.

eKapija: Koje aktivnosti i projekte će se Ambasada fokusirati u narednom periodu?

- Trenutno radimo na novoj četverogodišnjoj strategiji za saradnju, uzimajući u obzir naučene lekcije iz dosadašnjeg angažmana, ali i procjenjujući gdje to Švajcarska kroz podršku lokalnim inicijativama može dati doprinos promjenama. Po mom mišljenju, najvažnija stvar je promovisati privatni sektor koji nudi pristojne uslove rada i inovativno okruženje.

Senka Trivić
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.