Izvor: eKapija | Četvrtak, 13.08.2009.| 15:08
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Fadil Imširović, načelnik Općine Gradačac

(Foto: b)

Na lokalnim izborima održanim 05. oktobra 2008. godine voljom građana općine Gradačac Fadil Imširović je izabran za načelnika Općine Gradačac. Rođen je 06. februara 1965. godine u Mediđi Gornjoj, kod Gradačca, a trenutno živi i radi u Gradačcu.

Osnovnu školu pohađao u Zeljini Donjoj, a Srednju medicinsku školu završio u Brčkom. Akademske 1994./95. godine upisao Defektološki fakultet Univerziteta u Tuzli i diplomirao 17. oktobra 1998. godine na Odsjeku oligofrenologije.

Akademske 1998./99. godine upisao postdiplomski studij na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na studijskom području Edukacija i rehabilitacija. Tokom postdiplomskog studija izradio magistarski rad pod naslovom "Odnos roditelja i osoblja prema kompetenciji odraslih osoba s težom mentalnom retardacijom za život u zajednici", a koji je odbranio 11. juna 2004. godine.

Također, odbranio je Projekat doktorske disertacije te mu je odobrena tema pod nazivom "Kvaliteta življenja osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnoj zajednici" na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Po završetku studija zapošljava se na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje je radio na mjestu višeg asistenta na Odsjeku za edukaciju i rehabilitaciju.

Od 1. maja 2002. do kraja juna 2003. godine aktivno je učestvovao u provedbi međunarodnog znanstveno-istraživačkog projekta (suradnja Finske i Bosne i Hercegovine) Univerziteta u Tuzli, pod nazivom Teacher Education and Professional Development (Razvoj obrazovnih resursa za učitelje i nastavnike). Projekt je bio usmjeren na razvoj strategija i modaliteta implementacije inkluzivnog obrzovanja, obrazovanja učitelja i nastavnika i baze resursa za inovacije u obrazovanju.

Od 1999. do 2000. godine bio je član Upravnog odbora Centra za socijalni rad – Gradačac, a od 2000. do 2004. godine, član Upravnog odbora Doma zdravlja u Gradačcu. Fadil Imširović je od 1998. do 2000. godine obnašao dužnost dopredsjednika Udruženja za socijalno uključivanje osoba s mentalnom retardacijom Tuzlanskog kantona. Kao član stručnog tima učestvovao je u iniciranju razvoja deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama kroz uspostavu novog modela podrške u lokalnoj sredini u Bosni i Hercegovini.

29. novembra 2000. godine osnovao Udruženje za pomoć osobama s mentalnom retardacijom u Gradačcu u okviru koga je organiziran Dnevni centar i podrška integraciji djece u redovne obrazovne ustanove. Pri Udruženju je formiran stručni tim (edukator-rehabilitator, logoped, socijalni radnik, pravnik, psiholog, psihijatar, učitelj, roditelj i osoba s intelektualnim teškoćama), koji podupire integraciju u predškolskim, osnovno i srednjoškolskim ustanovama, inkluziju odraslih osoba s intelektualnim teškoćama i sudjeluje u radu savjetovališta.

(Napomena: Tekst je u u potpunosti preuzet sa stranice Općine Gradačac)

Pogledajte i druge dokumente u rubrici "Ko je ko"

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.