Izvor: eKapija | Nedjelja, 12.05.2019.| 10:02
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Dejan Čato, izvršni direktor za marketing Banjalučke pivare - Klasičnim medijima još možete ostvariti najbolje rezultate

Dejan Čato
Kompanije u BiH polako shvataju da bez izgradnje korporativnih brendova, za koju su potrebni i vrijeme i novac, teško da dugoročno mogu ostvariti zapažene rezultate, ističe u intervjuu za eKapiju, Dejan Čato, dugogodišnji izvršni direktor za marketing Banjalučke pivare.

Čato pojašnjava koliko je komplikovano kreirati cjelovitu marketing strategiju na tržištu BiH, a kako kaže, dobar marketing menažder mora da ima sistematičnost i analitičku sposobnost u radu i kreativnost da može da razmišlja van postojećih okvira.

Posebno naglašava da je od izuzetnog značaja za razvoj i uspjeh povjerenje i međusobno poštovanje ključnih ljudi u firmi, jer neusklađenost stavova i loša međusobna podrška firmi ne mogu donijeti dobre rezultate.

eKapija: Koliko je BiH izazovno tržište sa aspekta marketing planiranja, razvoja i implementacije?

- Po pitanju planiranja, razvoja i implementacije marketinga Bosna i Hercegovina je izuzetno izazovno tržište za rad. Radi se o tome da Bosna i Hercegovina nosi sa sobom mnoštvo različitosti koje otežavaju planiranje, a posebno implementaciju marketing strategija. Izazov je jasno i realno sagledati situaciju na tržištu i to je ono što najviše komplikuje planiranje i razvoj marketinških strategija u BiH.

Teško je imati realnu sliku zbivanja na tržištu, posebno se osvrćući na potrošače, kada nemamo aktuelne podatke o samoj demografiji i kretanjima stanovništva. Popis stanovništva iz 2013. godine je dosta pomogao, ali svi smo svjesni da, usljed velikog odliva stanovništva posljednjih godina, to i nisu najrelevantniji podaci. To po sebi dodatno komplikuje targetiranje ciljne grupe. Osim demografskih, planiranje komplikuju tržišni uslovi i načini rada koji su drugačiji u različitim dijelovima zemlje.

Izazov je pronaći jednu sveobuhvatnu aktivnost koja bi imala isti efekat na potrošače u cijeloj BiH, nego se najčešće moramo voditi odlikama pojedinih segmenata tržišta i tako kreirati kampanje. Trenutno nam je u toku jedna sveobuhvatna aktivnost koja za cilj ima upravo to - postići isti efekat kod potrošača u cijeloj zemlji podjednako. Radi se o velikoj nagradnoj igri, 10 ‘ladnih Nektara, kojoj je cilj stvaranje impulsa kupovine i jačanje imidža Nektar piva kod pivopija širom BiH.

eKapija: Slijedimo li svjetske trendove kada su u pitanju marketing i komunikacija, posebno u oblasti izgradnje korporativnih brendova?

- Što se svjetskih trendova tiče, smatram da ni po čemu ne zaostajemo. Koristimo iste pristupe i načine komuniciranja prema potrošačima i vodimo se istim postulatima. Ono što nas izdvaja je činjenica da svijest domaćih kompanija koje razvijaju sopstvene brendove i dalje u velikoj mjeri nije u rangu sa sličnim kompanijama u inostranstvu.

Ne gledajući internacionalne brendove, koji na tržištu BiH nastupaju vodeći se globalnim strategijama, kompanije kod nas polako shvataju da bez izgradnje korporativnih brendova, za koje su potrebni i vrijeme i novac, teško da se dugoročno mogu ostvariti zapaženi rezultati. Činjenica jeste da smo bombardovani kampanjama globalnih brendova i nimalo nije lako pored njih stvoriti kredibilitet domaćih kompanija. Međutim, smatram da to nije nemoguće, jer pojedini brendovi koji su nastali u BiH sada izlaze i na regionalno i svjetsko tržište.

eKapija: Šta, po vašem mišljenju, čini dobrog marketing menadžera? Da li je nužno strukovno obrazovanje?

- Ne smatram da je strukovno obrazovanje imperativ za dobrog marketing menadžera, ali to mnogo olakšava pristup i razumijevanje tematike. Smatram da dobar marketing menažder mora da ima sistematičnost i analitičku sposobnost u radu i kreativnost da može da razmišlja van postojećih okvira, jer su upravo to kampanje koje imaju najviše efekata kod potrošača. To nimalo nije lagan posao, jer se rezultat te aktivnosti ne može unaprijed utvrditi, pored svih istraživanja i analiziranja situacije, što dovodi do još jedne ključne osobine dobrog marketing menadžera, a to je sposobnost za donošenje bitnih odluka. Zbog toga, najčešći put jeste status quo - održavanje trenutne pozicije koju brend ili kompanija imaju ne rizikujući puno. To, međutim, ne može biti dugog vijeka, jer vas konkurencija tjera da se mijenjate i to je proces koji nema kraja.

Uvijek će neko uraditi nešto drugačije i vi morate prepoznati nove trendove i reagovati shodno njima, u protivnom postoji velika šansa da ćete vrlo brzo krenuti u silaznu putanju. Funkcija razvoja je takođe od izuzetnog značaja u marketingu jer ona oslikava misiju i viziju kompanije i dugoročnu strategiju rasta i razvoja kompanije. I na kraju, bez dobre implementacije u kanalima komunikacije i na samom tržištu efekti svih vaših marketinških aktivnosti gube na snazi i na kraju ostvarujete samo polovičan rezultat. To je ono što čini razliku između marketing menadžera - sposobnost da se izvorna ideja na kraju efikasno sprovede u djelo.

eKapija: Kojim principima i postulatima se vodite u kreiranju marketinške strategije u Banjalučkoj pivari?

- U Banjalučkoj pivari osnovni postulat je zadovoljstvo krajnjih korisnika. Činimo sve da u svakom pogledu našim potrošačima ponudimo najbolje. Osnov svega jeste proizvod naravno, ali poruka koju šaljemo treba da bude svrsishodna, nenavalentna, razumljiva i dopadljiva potrošačima kako bismo zadržali i ojačali poziciju na tržištu. Nektar pivo je najprodavaniji pivski brend u Bosni i Heregovini. To je rezultat dugogodišnjeg napornog rada svih zaposlenih u Banjalučkoj pivari. Svi stojimo iza toga da potrošači budu zadovoljni.

Činimo sve da proizvod bude vrhunski, da kampanje koje radimo imaju odjeka kod potrošača, da naši kupci, dobavljači i distributeri imaju osjećaj da vodimo računa o njima i da samo zajedno uz uzajamno poštovanje možemo uspjeti.

eKapija: Da li ste se susretali sa situacijama nerazumijevanja kolega ili direktora sa vašim prijedlozima razvoja marektinga i kako ste te situacije prevazilazili?

- S obzirom na to da smo već dosta dugo zajedno u izvršnom timu Banjalučke pivare takve situacije su sada zaista rijetke. Vrlo dobro se poznajemo, znamo već kako ko razmišlja i uvažavamo iskustva kolega koji su zaduženi za pojedine aspekte poslovanja.

Podrška direktora je uvijek tu, tako da nema prepreka za rad u tom smislu. Ranije se jeste dešavalo da neke od ideja koje je marketing iznio na sto prvobitno ne naiđu na odobravanje pojedinih kolega, ali smo uvijek poslije toga pronalazili zajednički prihvatljive stavove i uspjevali da ostvarimo dobre rezultate.

Od izuzetno velikog značaja za razvoj i uspjeh jeste povjerenje i poštovanje ključnih ljudi u firmi, jer neusklađenost stavova i loša međusobna podrška firmi ne mogu donijeti dobre rezultate.

eKapija: Šta je po vama efikasnije imati - sopstveni marketing tim ili outsourcovati usluge, ili kombinacija?

- Po mom mišljenju, jedno bez drugog ne ide. Potreban vam je sopstveni marketing tim koji živi brend i kompaniju. Neko sa strane ne može da posjeduje takve emocije bez obzira koliko je vezan za vaš brend. Neko sa strane ne može da zna sve detalje vašeg poslovanja, sve uzajamno zavisne odnose koje jedno poslovanje može da ima i o kojima mora da vodi računa.

Sa druge strane, bez marketinških agencija teško da bi jedna firma mogla da ima mogućnost da zaposli toliki broj usko specijalizovanih osoba da bi se adekvatno pokrio nastup na tržištu. Potrebni su vam dizajneri, medija planeri, producenti, kopirajteri, istraživači, analitičari, account-i itd. da biste prvobitnu ideju doveli do toga da ima efekta. Simbioza jednih i drugih je jedina mogućnost ukoliko želite da izađete iz domena lokalnih proizvoda.

eKapija: Tradicionalni kanali komunikacije vs. društvene mreže, internet, digitalizacija. Kako naći pravu mjeru u realizaciji PR i marketing strategije?

- Tu i dalje kaskamo za svijetom, ali digitalizacija neminovno dolazi. Mladi koji sada odrastaju ne sjećaju se više doba bez interneta, a način njihovog odrastanja označava da će se oni time voditi onog tenutka kada oni budu krajnji potrošači. Trenutno je kod nas i dalje većina stanovništva, da tako kažem, analogna. I dalje ćete klasičnim medijima ostvariti najbolje rezulate. Međutim, i to se polako mijenja. Tradicionalni mediji neće nestati, ali smatram da će njihov značaj opasti.

Dok su ranije digitalni mediji i društvene mreže bile samo mali dio marketing planova i budžeta sada već zauzimaju značajno mjesto u planiranju i strategijama. Sve je okrenuto ka krajnjim potrošačima, ukoliko kanali koji prenosi poruku više dopiru do njih onda će se ti kanali više i koristiti. Smatram da će se prava mjera sama iznivelisati, jer će nas tržište i reakcije sa njega upozoravati da nešto ne radimo dobro i vice versa. Trenutno u svijetu imamo situaciju da se više od polovine marketinških budžeta usmjeravaju na digitalne kanale komunikacije. Vjerujem da će ubrzo to vrijeme doći i kod nas.

Senka Trivić
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.