NavMenu

Kenan Karčić, predsjednik UO AmCham BiH - Želimo promovisati BiH kao povoljno mjesto za ulaganja

Izvor: eKapija Utorak, 07.05.2019. 13:23
Komentari
Podeli
Kenan KarčićKenan Karčić
Članice Američke trgovačke komore (AmCham) u BiH zapošljavaju oko 12.000 ljudi na cijeloj teritoriji države i generišu blizu pola milijarde maraka godišnjeg prometa. Predsjednik Upravnog odbora AmCham BiH Kenan Karčić u intervjuu za eKapiju kaže da broj članica kontinuirano raste i da im je ovo udruženje velika podrška poslovanju u BiH.

U cilju doprinosa boljem poslovnom okruženju AmCham ima velike ciljeve i inicijative, koje planiraju sprovesti u djelo u saradnji sa drugim stranim komorama, ambasadama i poslovnim udruženjima. Najavljuju uskoro i potpisavanje Memoranduma o saradnji sa Transparency International u BiH za programe antikorupcije, kako bi ojačali načela etike i integriteta u javnom i privatnom sektoru.

eKapija: Američka trgovačka komora u BiH nedavno je postala članica evropske mreže AmCham. Na koji način će ovo članstvo uticati na rad Komore u BiH, te kakve benefite očekujete od ove saradnje?

- Članstvo u AmChams in Europe (ACE) koji predstavlja bilateralni glas američkih i evropskih kompanija, te koji nastoji komunicirati važnost transatlantske privrede u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, ima mnoge benefite za Američku trgovačku komoru u BiH. ACE predstavlja najveću mrežu međunarodnih privrednih komora u Evropi. Biti dio ove mreže omogućava Američkoj trgovačkoj komori u BiH razviti svoje poslovanje zahvaljujući dostupnosti informacija i razmjene najboljih praksi među Komorama članicama.

AmChams in Europe organizuju dvije godišnje konferencije, jednu u Sjedinjenim Američkim Državama i jednu u Evropi. Svrha konferencije u SAD-u je da se poveća svijest o AmChams u Europe, ojačaju partnerstva i stekne uvid u trenutnu poslovnu i političku klimu SAD-a. Drugu konferenciju organizuje se u Evropi u jednoj od zemalja članica i fokusira se na olakšavanje razmjene najboljih praksi i raspravu o relevantnim pitanjima koja utiču na Komore i njihove članice. Za domaćina AmCham-a, ovo je prilika da predstave svoju zemlju i izlože svoje članove mreži AmCham-a. Radujemo se što ćemo uzeti učešće u ovogodišnjoj tradicionalnoj Evropskoj ACE konferenciji, gdje će, polako, vjerujem početi da se ubiru benefiti članstva uz razmjenu znanja i najboljih praksi.

eKapija: Po čemu se Američka trgovačka komora u BiH izdvaja od drugih sličnih poslovnih udruženja?

- Američka trgovačka komora u BiH se rukovodi američkim poslovnim vrijednostima konkurentnosti, transparentnosti i slobodnog preduzetništva, te tako predstavlja glas američke privrede u BiH. Mi smo nezavisna, neprofitna, nevladina organizacija i akreditovani član U.S. Chamber of Commerce u Vašingtonu kao i član evropske mreže AmChams in Europe (ACE).

Jedna od najvažnijih uloga komore je suradnja sa članovima na kreiranju kolektivnih stavova poslovne zajednice o preprekama za poslovanje u BiH, koje AmCham BiH adresira prema vladinim dužnosnicima na svim nivoima vlasti u BiH, nevladinom sektoru, poslovnim udruženjima, medijima i ostalim sudionicima privrednog i društvenog života u BiH.

AmCham BiH sada ima 70 članova koji dolaze iz raznih dijelova poslovne zajednice, uglavnom američkih kompanija, međunarodnih i lokalnih kompanija. Jedna smo od četiri strane komore koje djeluju u Bosni i Hercegovini u cilju razvoja jedinstvenog ekonomskog prostora u cijeloj zemlji, prema međunarodnim standardima, uspostavljanjem potpune slobode kretanja ljudi, robe, kapitala i usluga, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Komora je osnovana kako bi unaprijedila interese i stavove američkih i drugih inostranih i lokalnih kompanija u Bosni i Hercegovini s ciljem poboljšanja poslovnog okruženja i investicione klime u BiH, te promicanja visokih standarda komercijalne prakse.

(Foto: AmCham BiH)
AmCham BiH svojim članovima pruža usluge propagiranja, organizovanjem događaja i networking evenata, a propagiranje sprovodi kroz svoje komitete. AmCham BiH ima devet komiteta: Banking & Finance, Corporate Social Impact, Development & Construction, Ethics & Compliance, Health Care & Environment, ICT Committee, IPR – Intellectual Property Rights, Media, Advertising & PR i Tax/Legal & Regulatory Committee.

eKapija: Šta biste naveli kao najveće uspjehe AmChama tokom sticanja njegovog punoljetstva, odnosno tokom 18 godina postojanja u BiH?

- Istakao bih, između ostalog, uspješno održavanje strukturiranog dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima vlasti u BiH, s ciljem ostvarivanja bliže suradnje naših članova sa zakonodavnim tijelima pri predlaganju i donošenju zakona, zakonskih uredbi i propisa. AmCham BiH kao udruženje posvećeno razvoju međunarodnog poslovanja u Bosni i Hercegovini, promoviše uspostavljanje i poštivanje visokih standarda poslovanja i principa etike i usklađenosti, kao jedan od svojih najznačajnijih ciljeva. Sa zadovoljstvom mogu reći da je uspjeh Komore stvarati među članovima odnos kojeg karakteriziraju kultura i vrijednost: povjerenje, integritet, savjesnost i poštenje, a u kojem bi se zadovoljavali zajednički poslovni i društveni interesi. Sa našim članovima radimo na otkrivanju prepreka pravičnim i korektnim poslovnim aktivnostima, a u isto vrijeme nastojimo identificirati mogućnosti za njihovo prevazilaženje. Stabilan broj članica koji konsantno raste je također jedan od uspjeha Američke trgovačke komore u BiH koji bih volio istaknuti.

Naše udruženje blisko sarađuje sa drugim poslovnim udruženjima i komorama kako bi zajedničkim snagama promovisali BiH kao povoljno mjesto za ulaganja. Zajedno sa FIC-om, AHAK, Austrijskom komorom, Privrednom komorom Italije, Ekonomskim odeljenjima zapadnoevropskih ambasada i Američkom Ambasadom čine Cooperation Council Savjet za saradnju. Kvartalni učesnici se sastaju gdje dijelimo svoja iskustva radeći na formulisanju zajedničkih inicijativa. Također, uspostavili smo uspješnu saradnju između kantona, između općina iz različitih entiteta, te uspješno surađujemo sa svim nivoima vlastima.

eKapija: Koliko uspijevate da utičete na rad lokalnih i državnih organa vlasti naročito kada su u pitanju oblasti unapređenja privrednog okruženja i olakšavanje poslovanja?

- Jedna od najvažnijih uloga komore je zagovaranje rješavanja identifikovanih problema koji imaju direktan uticaj na postizanje poboljšanja poslovnog okruženja u BiH. S tim u vezi prioritet komore je uspostavljanje i održavanje strukturiranog dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima vlasti u BiH, s ciljem ostvarivanja bliže suradnje AmCham BiH članova sa zakonodavnim tijelima pri predlaganju i donošenju zakona, zakonskih uredbi i propisa.

Slušajući glas naših članica u vezi sa izazovima sa kojima se suočavaju na lokalnom tržistu, nastojimo da isti budu adresirani prema odgovarajućim stakeholderima. U postizanju ovih aktivnosti sarađujemo sa našim partnerima poput Ambasade SAD u BiH , USAID-a, FIC-a, drugih privrednih komora i poslovnih partnera te kroz zauzimanje kolektivnog stava radimo na tome da se istaknuti izazovi prevaziđu.

eKapija: Svakodnevno političari i nosioci vlasti ističu da je osnovni cilj razvoja domaće privrede dovođenje novih investitora i privlačenje investicija. U praksi, čini se da se promjene sporo dešavaju i da nisu potpune. Koje elemente ocjenjujete kao posebnu prepreku većem investiranju u BiH?

- Kada je riječ o jednostavnosti poslovanja po kriterijima Svjetske banke, BiH zauzima 88. mjesto od 190 zemalja. Za ovako loš plasman naše države zaslužna je korupcija, birokratske prepreke, komplikovan sistem vlasti i neefikasnost administracije.

(Foto: PORTRAIT IMAGES ASIA BY NONWARIT/shutterstock.com)
Kada je riječ o korupciji, AmCham BiH kontinuirano radi na unaprijeđivanju poslovnog okruženja u BiH, s tim u vezi kroz aktivnosti rada Ethics and Compliance komiteta AmCham BiH će u maju potpisati Memorandum o saradnji sa Transparency International u BiH za programe antikorupcije. Saradnjom je predviđena razmjena znanja i zajedničkih aktivnosti, sa ciljem spriječavanja i borbe protiv korupcije, a posebno kroz jačanje načela etike i integriteta u javnom i privatnom sektoru.

Za unaprijeđenje poslovnog okruženja potrebno je raditi i na poboljšanju vladavine prava. Nadležne vlasti moraju provoditi zakonske mjere zaštite, kako bi presude bile pravovremene i pravedne. Zabilježena je negativna praksa da tužioci i sudije prečesto komercijalne slučajeve označe kao nebitne, što uzrokuje preduge sudske sporove.

Neusklađenost zakonodavstva na nivou entiteta kao i nedostatak pravne sigurnosti također su elementi koji stoje na putu privlačenja novih investicija. Neophodna reforma javne uprave stvara prepreku ka većem investiranju u BiH. Potrebno je da se poboljša kvalitet javnih usluga, te da se njihovi troškovi smanje.

eKapija: Da li imate podatak koji je iznos investicija vaših članica u BiH privredu? U proteklih pet godina da li se povećao ili smanjio interes američkih kompanija za investiranjem u BiH?


- Naša procjena je da su sve kompanije koje dolaze iz SAD-a, ili one sa značajnim udjelom kapitala iz SAD-a, od 1995. godine do danas u BiH uložile više od 250 mil USD. Podatak iz 2017. godini, govori da je iz SAD-a izvoz BiH iznosio 336,9 mil USD što je porast od 82% u odnosu na 2016. godinu, dok je izvoz iz BiH u Sjedinjene Države iznosio 42 mil USD.

Kako bi broj američkih investicija u BiH kontinuirano rastao, a imaju'i u vidu ove prepreke,e nepohodno je ostvariti napredak u kontekstu vladavine prava, reformi u sklopu evropskog integracijskog procesa i realiziranju mjera u pogledu poticaja za investitore i zapošljavanje. Članice Američke trgovačke komore u BiH upošljavaju otprilike 12.000 ljudi na cijeloj teritoriji BiH i generišu blizu pola milijarde godišnjeg prometa.

eKapija: Kakve ste savjete i iskustva ponijeli sa nedavnog sastanka sa predstavnicima Komercijalne službe SAD u Beogradu?

- Regionalna predstavnica Komercijalne službe SAD u Beogradu Suzanne Platt podijelila je sa nama svoja iskustva o načinu rada regionalne Američke trgovačke komore u Srbiji, te predložila par ideja na koji način se može bolje plasirati imidž AmCham BiH u javnosti. Također, na sastanku smo proširili našu veliku listu partnera sa imenima izvršnih direktora AmCham Estonia, te sekreterijata AmChams in Europe, sa kojima možemo komunicirati na temu boljeg planiranja aktivnosti AmCham BiH i poslužiti se pozitivnim primjerima njihove prakse.
Kao vodeća komercijalna i poslovna predstavnica američke vlade u regiji, željela je čuti i o prioritetnim pitanjima i izazovima s kojima se suočavaju kompanije članice AmCham BiH, koje su poslovne prilike ovdje, te kako unaprijediti investiranje u BiH i povećati trgovinu.

eKapija: Kako vidite rad AmChama u BiH u godinama koje dolaze i šta će vam biti prioriteti?

- Američka trgovačka komora u BiH će i u narednom periodu nastaviti biti snažan i učinkovit glas poslovne zajednice, jačanjem svojih zagovaračkih ideja, promicanjem visokih standarda komercijalne prakse, povećanjem vidljivosti komore u javnosti provedbom aktivnosti iz Strategijskog plana Američke trgovačke komore u BiH, te širenjem svog članstva. Jačanje članstva i zadržavanje postojećih članova od presudne je važnosti za održavanje uloge koju AmCham BiH ima u BiH. Strateški cilj Komore je zadržavanje postojećih članova i regrutovanje novih kad god je to moguće.

Neke od prioritetnih tačaka kojima ćemo se baviti u narednom period su uticanje na problem manjkavost zakonodavstva o upotrebi elektronskog potpisa i elektronskog dokumenta u BiH, formirati odgovarajuće tijelo na različitim nivoima vlasti koje bi se bavilo informacijskim društvom i zakonskom regulativom koja se odnosi na digitalne servise te koje bi pokretalo i koordiniralo inicijative vezane za digitalizaciju servisa za građane. Nastavićemo raditi na promicanju etičnog i usklađenog poslovanja na tržištu u BiH kao konkurentne prednosti, uključivanju što je više moguće poslovnog sektora u komunikaciju s Agencijom za lijekove i medicinska sredstva u BiH, te raditi na otklanjaju pravne nesigurnosti u BiH. Ovo je samo dio na čemu radimo i na čemu ćemo raditi u narednom periodu zajedno sa našim komitetima, članicama i partnerskim organizacijama.

Senka Trivić


Komentari
Vaš komentar

Top priče

29.02.2024.  |  Građevina, Saobraćaj

Kako napreduje gradnja brze ceste Lašva - Nević Polje (VIDEO)

Na novom snimku iznad gradilišta brze ceste Lašva - Nević Polje prikazan je završetak još jednog mosta u Novoj Bili kod Viteza. Podsjećamo ugovor o izgradnji brze ceste Lašva - Nević Polje (LOT 5) potpisan je 26. aprila 2022. godine, a vrijednost ugovorenih radova je 74.904.570 KM. Izgradnja LOT-a 5 podrazumijeva izgradnju dijela brze ceste od petlje Vitez izlaz iz poslovne zone do petlje Nević Polje, a finansira se sredstvima iz

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.

Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE

Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE

Pratite na našem portalu vijesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izvještaje.
Registracija na eKapiji vam omogućava pristup potpunim informacijama i dnevnom biltenu
Naš dnevni ekonomski bilten će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana. Bilteni su personalizovani prema interesovanjima svakog korisnika zasebno, uz konsultacije sa našim ekspertima.