Izvor: eKapija | Ponedjeljak, 04.02.2019.| 11:42
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Amel Kovačević, ministar finansija Kantona Sarajevo - Želimo da javne investicije dobiju više prostora za finansiranje

Amel Kovačević
Od samog imenovanja 26. decembra 2018. godine Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je ušlo u vrlo dinamičan i vremenski ograničen period pripreme prijedloga budžeta za 2019. godinu, koji je na kraju usvojen prije nekoliko dana u iznosu od 941,7 mil KM.

Pararelno pripremajući budžet, Ministarstvo finansija KS radilo je i na planovima za nekoliko većih projekata tokom 2019. U pripremi je prelazak Univerziteta u Sarajevu na trezorsko poslovanje što, kako kaže u intervjuu za eKapiju ministar finansija KS Amel Kovačević, osim finansijskog predstavlja i tehnički, ali i organizacijski izazov kako za ministarstvo tako i za univerzitet. U toku je i priprema realizacije aukcije trogodišnjih obveznica sa polugodišnjom isplatom prinosa za potrebe finansiranja novog investicijskog ciklusa u kantonu KS u oblasti saobraćajne i stambene infrastrukture. Aukcija je zakazana za 26. februar, a emitovaće se obveznice vrijedne 12,9 mil KM.

U intervjuu za eKapiju Kovačević pojašnjava da kreću pripreme za formiranje nekoliko zakonskih rješenja koja će imati za cilj unaprijeđenje poslovnog okruženja.

- Želja nam je da što prije započnemo i sa projektom optimizacije i digitalizacije poslovnih procesa kada je u pitanju planiranje, implementacija te aktivna kontrola budžeta i trezorskog poslovanja te prilagođavanje sistematizacije radnih mjesta novim potrebama, a sve u cilju unaprijeđenja usluge koju pružamo sudionicima datih procesa.

eKapija: Od ukupnog budžeta KS za 2019. gdje će otići najviše novca?

- Budžet KS za 2019. iznosi 941.762.186 KM, od toga 48,65% odlazi na plate 13.815 planiranih zaposlenika, a za tekuće transfere socijalnim i boračkim kategorijama izdvaja se 19,84%. Za ovu godinu planirane su kapitalne investicije u visini od 17,01% ukupnog budžeta. Stoga, možemo reći da budžet KS odražava jasnu sliku naše društvene zbilje da je sazrelo vrijeme da se strukturalno reformira naš javni sektor u cilju postizanja željenog omjera kvaliteta i cijene javnih usluga. Iako su socijalna i druga davanja finansijski veoma značajna, društvo ne postiže željene efekte u borbi protiv siromaštva pa nam i tu predstoji velika reforma. U periodu pred nama moraćemo iznaći rješenja kako da javne investicije u KS dobiju više prostora u budžetu zbog njihovog višestrukog pozitivnog efekta na društvo i ekonomiju.

eKapija: Kakvi su planovi kada je riječ o finansiraju velikih infrastrukturnih radova u Sarajevu i okolini?


- Najveći planovi odnose se na izgradnju i rekonstrukciju saobraćajne infrastrukture u ukupnom iznosu od 71,5 mil KM. Tu je i projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu u ukupnom iznosu od 12,9 mil KM. Također, u ovoj godini predviđena je i sanacija vodovodnog sistema KS u ukupnom iznosu od 31,1 mil KM.

eKapija: Na koji način bi trebalo da se realizuju ovi projekti?

- Resorna ministarstva u kojima su planirani projekti obnove vodovodne mreže, tramvajske pruge i sl. imaju obavezu pripremiti svu potrebnu dokumentaciju kako bi Ministarstvo finansija pokrenulo javni poziv za dobijanje kreditnih sredstava kroz emisiju obveznica. Za određene projekte su planirana budžetska sredstva, kao i već dobijena kreditna sredstva (npr. saobraćajnice) koja se nisu potrošila, već su razgraničena u 2019. godinu. Ova sredstva se mogu izvršavati čim resorna ministarstva budu pripremila odgovarajuće preduslove kako bi se projekti mogli realizirati. Opće je zapažanje da je glavni problem neispunjenja planova kapitalnih investicija ograničenost implementacijskih kapaciteta kod nosilaca projekata na čemu će ova vlada prioritetno raditi.

(Foto: glen photo/shutterstock.com)
eKapija: Da li je u planu Ministarstva finansiranje daljih radova na energetskoj efikasnosti javnog sektora i individualnih objekata stanovanja?

- U budžetu KS za 2019. godinu planirano je INO zaduživanje za projekat energetske efikasnosti u iznosu od 834.244 KM. Ovo je vrlo važan projekat koji nosi ogromne beneficije za društvo i okoliš tako da ćemo tržiti načine da se u saradnji sa međunarodnim agencijama i kroz raspoložive međunarodne fondove te rebalansom budžeta ova aktivnost osjetno pojača.

eKapija: Da li mladi tokom 2019. mogu očekivati još neke mjere kao pomoć za kupovinu prve nekretnine?

- Ponuda, kako novoizgrađenih tako i korištenih, stambenih objekata u KS premašuje potražnju. Također, bankarska ponuda za finansiranje kupovine stanova je vrlo konkurentna i omogućava kreditno sposobnim građanima da na dugi rok uz povoljnu cijenu kapitala otplaćuju kredite. Ovo su dva ključna preduslova za povoljne cijene nekretnina na našem tržistu. Ukoliko na to još dodamo poreske olakšice pri kupovini prve nekretnine koje propisuje novi Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone, onda velika ponuda stanova, jeftino i povoljno finansiranje te značajne poreske olakšice kreiraju neophodan ambijent za kvalitetno rješavanje stambenog pitanja za mlade.

No, ključni problem nije na strani ponude već potražnje jer, na žalost, mladi ljudi nisu kreditno sposobni za ulazak u ovakve investicije što zbog velike nezaposlenosti, što zbog niskih primanja te karaktera zaposlenja koje je često na određeno vrijeme. Ova vlada ima namjeru da kroz svoju aktivnu politiku zapošljavanja i poticaja za mlade poduzetnike te otvaranja javnih radova u različitim oblastima kreira nova radna mjesta za mlade ljude koji će onda biti u prilici da iskoriste pogodnosti na tržištu nekretnina.

eKapija: Planirate li u saradnji sa bankama ponuditi određene kreditne linije za malo i srednje preduzetništvo?

- Planiran je budžetom kreditno garantni fond u visini od 1 mil KM za podršku malim i srednjim preduzećima. Trebamo se u narednom periodu opredijeliti za strateške industrijske grane kako bi smo ih jačali kroz sveobuhvatne pakete mjera, što ne isključuje i subvenioniranje cijene finansiranja kod komercijalnih banaka.

eKapija: Koji su po vašem mišljenju infrastrukturni projekti u KS vrijedni finansiranja i gdje vidite dobar potencijal da se investicija isplati?

- Lakmus papir za svako alociranje javnog novca je pitanje: Da li će nam to pomoći da kao društvo preživimo i napredujemo? Svi oni projekti koji će omogućiti građanima Kantona Sarajevo da za narednih 50 godina imaju uvjete za kvalitetan, održiv život u blagostanju su projekti koji nam nasušno trebaju. Vjerujem da je tu više projekata koji se tiču reforme obrazovanja, zdravstvenog sistema, kao i ostalih javnih servisa negoli građevinskih radova. Trebamo dobro procijeniti šta je to što se mora desiti u Sarajevu da bi stručnjaci i poduzetnici iz regiona i svijeta poželjeli da ovdje žive i posluju. Odgovori na to pitanje će nam dati listu projekata koje treba uraditi kako bi smo ponovo vratili uspjeh u Sarajevo.

eKapija: Koje projekte biste voljeli započeti i završiti u vašem mandatu?


- Volio bih kada bi smo u toku ovog mandata uspjeli podignuti kvalitetu javnih usluga koje se pružaju u Kantonu Sarajevo koristeći najbolje svjetske prakse, dostupna tehnološka postignuća i domaće IT resurse. Zašto ne bi i Sarajlije mogle putem svojih pametnih telefona rješavati sve svoje potrebe za javnim uslugama od sigurnosti, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, sporta i kulture, saobraćaja te raznoraznih administrativnih usluga jednostavan, digitalan, 24/7 dostupan i efikasan način. Ovo bi nam pomoglo da iznova dizajniramo sve naše poslovne procese i reformiramo javni sektor na takav način da konačno postane uslužan građaninu. Zadovoljstvo građana mora postati primarna mjera uspjeha javnog sektora.

Senka Trivić

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.