Izvor: eKapija | Utorak, 31.07.2012.| 13:49
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Faris Gavrankapetanović, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS - Poznati hirurg

Faris Gavrankapetanović u julu ove godine postao je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, nakon 12 godina provedenih na čelu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Gavrankapetanović je rođen je 11.06.1959. u Sarajevu.

Obrazovanje i akademska zvanja

- Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, 05.03.1984.godine

- Hifz u trajanju od osam dana položio u periodu od 11. - 18.05.1984.godine

- Pripravnički staž u trajanju od šest mjeseci obavio na Institutu za socijalnu medicinu.

- Državni ispit položio 24.12.1984.godine.

- Postdiplomski studij završio 1986.godine sa prosječnom ocjenom 10.

- Specijalistički ispit, iz opće hirurgije, položio 30.12.1991.g.

- Hadždž obavio 1994.godine

- Magistarski rad na temu "Primjena interne fiksacije u ratnim uslovima" odbranio 1995.g.

- 30.06.1999.godine odbranio doktorsku disertaciju na temu "Evaluacija tretmana povreda stražnjeg stopala uzrokovanih nagaznim eksplozivnim sredstvima NES/APM u ratu i miru"

- Zvanje PRIMARIUS mu je dodijeljeno 8.07.1998. godine.

- U septembru 1999., izabran u nastavno zvanje docenta.

- Za vanrednog profesora izabran je 22.07.2004. godine.

- Aktivno učešće na brojnim stručnim i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

- Decembar 2006. godine odbranjen magistarski rad na IEDC - BLED SCHOOL OF MANAGEMENT i stekao zvanje MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Radno iskustvo

01.01.1985. - 30.06.1985. Zavod za zdravstvenu zaštitu Sarajevo

01.07.1985. - 12.04.1999. KCUS - Traumatološka klinika, odnosno Klinika za koštanu hirurgiju

05.1995. Viši asistent hirurške katedre Medicinskoga fakulteta u Sarajevu

09. 1999. Docent Medicinskoga fakulteta

07.2004. Vanredni profesor Medicinskoga fakulteta

12.04.1999. - 19.12.2000. Federalno ministarstvo zdravstva - zamjenik ministra

19.12.2000. - 01. jula 2012. Generalni direktor Kliničkoga centra Univerziteta u Sarajevu

Zajedno sa hirurgom plastičarom 1997. godine uradio prvu replantaciju šake i podlaktice u BiH poslije rata.

U Republici Turskoj u augustu 1999. godine nakon zemljotresa, kao zamjenik ministra zdravstva u Vladi FBiH, uspostavljena je BiH poljska bolnica u gradu Cinarcik na Mramornom moru.

Članstvo i predavanja

- Visiting Profesor na Univerzitetu Little Rock Arkansas, SAD

- Medicinski ekspert Vlade BiH za rješavanje povreda ekstremiteta od nagaznih mina.

- Izabran za Člana odbora za hirurgiju Odjeljenja medicinske Akademije nauka i umjetnosti BiH, 5.04. 2001. godine.

- Počasni član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 22.05.2002. godine

- Član Svjetske akademije nauka i umjetnosti u New Yorku. april 2005. godine

- Član Sabora ljekara BiH,

- Član Udruženja hirurga/Udruge kirurga F BiH od 2000. godine.

- Predavač i instruktor na Internacionalnoj AO školi u Davosu. Viziting profesor Yale University 2003, godine.

- Vizitmg profesor Memphis University, Tennessee, USA, 2003, godine.

- Sudjelovao na Prvoj ljetnoj pedijatrijskoj školi, dobijen Certificate sa 10 bodova, Sarajevo, 29.06.2001.godine.

- Predavač na kondenzovanom simpoziju «Telemedicina-medicina budućnosti« u saradnji sa Akademijom Medicinskih znanosti R Hrvatske.

- Predavač na postdiplomskom studiju CENTAR ZA INTERDISCIPLINARNE POSTDIPLOMSKE STUDIJE »UPRAVLJANJE DRŽAVOM i HUMANITARNI POSLOVI »

- Moderator na skupu održanom 08.01.2002.godine u organizaciji ANU BiH-Odbor za zaštitu zdravlja Odjeljenja medicinskih nauka ANU BiH na temu »PREPORUKE ZA REFORMU EKONOMSKIH ODNOSA U SiSTEMU ZAŠTITE ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA BiH».

Objavljeni radovi

Kao autor/koautor objavio je 197 radova i 27 monografija, knjiga, udžbenika.

Strani jezici

Engleski jezik aktivno govori, čita i piše.

Nagrade

- Doktor desetljeća za 2000. godinu (Internacionalna liga humanista. Opatija)

- Menadžer godine 2002. godine, dodijelila nevladina Organizacija FUTURA Media.

- Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva za 2003. godinu

- Man of the year Awards 2005, (januar 2006.) i Zlatna piramida za medicinskog vizionara (Max magazin)

Oženjen je i otac dvoje djece.

Pogledajte i druge dokumente u rubrici KO je KO

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.