Izvor: eKapija | Utorak, 06.06.2017.| 14:01
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Milenko Krivokuća, direktor prodaje u Schneider Electric BiH - Bez IoT tehnologije kompanije ne mogu ići naprijed

Milenko Krivokuća
Milenko Krivokuća
Svjetski stručnjak u upravljanju energijom i automatizaciji, i jedan od lidera u toj oblasti - kompanija Schneider Electric, za 20 godina poslovanja u BiH učestvovala je u mnogim značajnim projektima u industriji i zgradarstvu. Iako je lista velika, treba istaći da prve poslovne pametne zgrade u BiH rade na bazi softvera te kompanije, sa čitavim sistemom inteligentnih instalacija i rješenja, a u Tehnološkom centru kompanije Lanaco implementiran je njihov najsavremeniji Data centar.

Milenko Krivokuća, direktor prodaje u Schneider Electric BiH, vjeruje da rad na velikim projektima u BiH tek slijedi. Smatra da kompanije i jedinice lokalne uprave sve više prepoznaju nužnost ulaganja u modernizaciju, a Schneider Electric će raditi na novim rješenjima koja imaju za cilj maksimalne uštede uz minimalne troškove i zagađenje okoline.

U intervjuu za eKapiju Krivokuća kaže da će fokus u narednom periodu biti na implementaciji platforme koja se bazira na Internet of Things (IoT) tehnologiji, pomoću koje kompanija, između ostalog, može automatski povezati proizvodnju sa menadžmentom. To je, kako kaže, segment bez koga kompanije ne mogu ići naprijed.

eKapija: U kojim ste velikim projektima u industriji i pametnom zgradarstvu u BiH učestvovali posljednjih godina?

- Mnogo je projekata na kojima je ugrađena Schneider Electric oprema u BiH, a mogao bih izdvojiti nekoliko iz domena infrastrukture, industrije i zgradarstva, za koje smo isporučivali naše proizvode i rješenja. U oblasti elektroenergetske infrastrukture, to su srednjenaponska i niskonaponska rješenja implementirana u elektrodistributivnim preduzećima, Elektroprenosu BiH, Hidroelektrani Bočac 2, solarnoj elektrani Bingo, te mnogim drugim projektima.

U oblasti industrije, to su proizvodi i rješenja za napajanje električnom energijom, te za industrijsku automatizaciju i kontrolu, koji su npr. implementirani u Rafineriji nafte Brod, Rafineriji ulja Modriča, Sisecam Sodi Lukavac, EFT Rudniku i termoelektrani Stanari, RiTE Ugljevik, ArcelorMittal Zenica, Aluminij Mostar i u još mnogo drugih industrijskih pogona iz oblasti proizvodnje i prerade.

U sektoru zgradarstva izdvojio bih nekoliko projekta u kojima su ugrađena rješenja za razvod električne energije, kontrolu i upravljanje rasvjetom i klimatizacijom, te besprekidna napajanja, a to su između ostalih Univerzitetsko klinički centar Banjaluka, bolnica Bjeljina, poslovni kompleks Sarajevo City Centar, poslovne zgrade Grand Trade, Telrad, Telemax, Lanaco tehnološki centar i mnogi drugi.

eKapija: Šta su bili posebni izazovi za vašu kompaniju kroz te projekte?

- Izazov je uvijek da se odgovori na upit kupaca i krajnjih korisnika na način da se ponudi i implementira tehničko-ekonomski optimalno rješenje, koje će krajnjim kupcima donijeti pouzdano, provjereno, dugotrajno i energetski efikasno rješenje, a sve u cilju povećanja njihove produktivnosti i efikasnosti. Jedan od najvećih izazova je kako osmisliti rješenje koje će uz minimalno trošenje resursa omogućiti maksimalne uštede u što kraćem vremenu, te što brže donijeti otplatu investicije krajnjem korisniku. Rješavanjem tih izazova gradimo i unaprijeđujemo povjerenje krajnjih korisnika i naših partnera prema kompaniji Schneider Electric.

eKapija: Prve inteligentne poslovne zgrade u BiH rade na bazi softvera kompanije Schneider Electric. Koje su glavne karakteristike i prednosti rješenja integrisanih u tim objektima?

- Jednu pametnu zgradu čini kompletan sistem tzv. inteligentnih instalacija, elektro i mašinskih, koji na najefikasniji način koriste električnu i toplotnu energiju, prirodnu svjetlost i ostale energente u cilju uštede energije, povećanja pouzdanosti instalacija i komfora korisnika, te povećanja modularnosti samog objekta.

Schneider Electric nudi kompletna rješenja za napajanje i razvod električne energije unutar objekta, upravljanje rasvjetom, klimatizacijom i ventilacijom, kontrolu pristupa, te besprekidno napajanje kritičnih potrošača. To se ostvaruje kombinacijom operativnih tehnologija, odnosno elektro-mehaničkih uređaja sa informacionim tehnologijama tj. softverima za upravljanje i komunikaciju.

Kao primjere zgrada sa implementiranim ovakvim rješenjima možemo navesti zgrade firmi Telrad i Telemax, a takođe i Tehnološki centar Lanaco u kome je implementiran najsavremeniji Data centar urađen korištenjem kompletnog Schneider Electric infrastrukturnog rješenja za Data centre.

eKapija: Koje su sve prednosti Schneider Electric rješenja u zgradarstvu i industriji? Koja rješenja su se pokazala kao najpopularnija?

- Prednosti za krajnje korisnike u zgradarstvu su povećanje sigurnosti, komfora, modularnosti, a jedna od najvažnijih prednosti je ušteda energije. Najpopularnija rješenja su svakako ona koja donose najveće uštede i na najbrži način donose otplatu investicije, a istovremeno slijede moderne trendove gradnje i urbani način života.

Kao najpopularnija u segmentu zgradarstva izdvojio bih rješenja za kontrolu rasvjete, te kontrolu klimatizacije i ventilacije primjenjene, između ostalih, i u prethodno pomenutim objektima.

S druge strane, u infrastrukturi i industriji se kao jedan od ključnih zahtjeva nameće pouzdanost i produktivnost. Krajnji korisnici žele da implementiraju provjerena i pouzdana rješenja za distribuciju i napajanje električnom energijom, automatizaciju svojih procesa, povećanje efikasnosti i produktivnosti. Elektroprivredna preduzeća, a takođe i industrijske kompanije, osim pouzdanosti, žele bolji uvid u korištenje resursa, mjerenje potrošnje energenata, daljinski nadzor, kontrolu i upravljanje.

Iz domena infrastrukture mogao bih izdvojiti Schneider Electric SN i DMS rješenja za upravljanje elektrodistributivnim mrežama, implementirana u nekoliko elektrodistributivnih preduzeća u BiH, a iz domena industrije, automatizaciju i upravljanje procesima proizvodnje implementiranim u rafinerijama u Brodu i Modriči, te u Sisecam Sodi Lukavac.

eKapija: Koliko ste zadovoljni saradnjom sa kompanijama u BiH? Ko su vam najznačajniji partneri?

- Uvijek rado sarađujemo s lokalnim kompanijama, a najviše se ističu one koje ulažu u svoje zaposlene i kadrove, pritom im osiguravajući različite obuke i treninge o novim tehnologijama i trendovima iz oblasti elektrotehnike. Od partnerskih kompanija u BiH navešću samo nekoliko: Elnos BL, Elwork, Elios, Lanaco, Spark, Monti, Elektro Milas, Deling, Energoinvest SUE, a tu su i mnoge druge kompanije koje direktno ili indirektno sarađuju sa Schneider Electric.

Nama je, prije svega, bitno da tržište raste i razvija se, te da se prepoznaje važnost i nužnost ulaganja u kvalitetna, pametna rješenja koja su dugoročna isplativa i čija je efikasnost dokazana.

eKapija: Koliko kompanije u BiH koriste Internet of Things (IoT) tehnologiju. Koje su prednosti tih rješenja u industriji i zgradarstvu, te koliko je u BiH razvijena svijest o tome?

- Kompanije koje se ozbiljno bave tehnologijom i industrijom intenzivno rade na tehnološkom unaprjeđivanju poslovanja. U današnjem svijetu, IoT je segment bez kojeg kompanije ne mogu ići naprijed. BiH tržištu su potrebne edukacije o IoT tehnologiji, a siguran sam da je svijest primjene interneta i povezivanja u poslovanju već prisutna. Prikupljanjem podataka, koji se ažuriraju na dnevnoj bazi, mogu se otkriti mjesta za uštedu i povećanje konkurentnosti te poboljšanja kvaliteta i efikasnosti, koja dugoročno pozitivno djeluje na poslovanje.

Rješenja kompanije Schneider Electric u vidu primjene povezanih uređaja, tj. uređaja sposobnih za komunikaciju sa nadređenim softverima i sistemima za upravljanje, svakako omogućavaju razvoj IoT.

Rješenja Schneider Electric su primjenjena u stvaranju najsavremenijih pametnih zgrada na globalnom nivou, a primjer toga je najefikasnija zgrada na svijetu – Deloitte-ova zgrada u Amsterdamu nazvana The Edge. Zgrada koristi solarne panele, a većina potrošača je povezana putem IoT-a. Vjerujem kako smo kao kompanija na dobrom putu da pružamo dugoročno efikasne i inovativne usluge koje donose potrebne promjene u energetskoj efikasnosti na svjetskom nivou.

eKapija: Kakav odgovor očekujete na taj trend u BiH i koja će rješenja Schneider Electrica u toj oblasti biti aktuelna?

Sjedište kompanije u Francuskoj
Sjedište kompanije u Francuskoj
- BiH ima velik potencijal za napredak, zato sam uvjeren da će, kada se uvede, korištenje IoT tehnologije doživjeti eksponencijalni rast. Što se rješenja Schneider Electrica tiče, već sada implementiramo platformu koja se bazira na IoT-u, a to je Ecostruxure. Uz pomoć ovog pametnog rješenja, kompanija ima mogućnost povezati proizvodnju s menadžmentom kroz poseban sistem koji je strukturisan i automatizovan, a sam menadžment kroz povezivanje dobiva informacije potrebne za donošenje strateških odluka.

EcoStruxure je prvenstveno stub koji drži sve nivoe na okupu, a služi kao temelj za upravljanje, vođenje, automatizaciju i optimizovanje sistema ili lokalno ili u "oblaku". Putem njega se objedinjuju tri različita nivoa, a to su povezani proizvodi (oprema) vrhunska kontrola i upravljanje – upravljanje procesima i potrošnjom energenata te analitika.

eKapija: Koliko ste zadovoljni dosadašnjim poslovanjem na tržištu BiH? Šta bi trebalo mijenjati?

- Tržište BiH ima veliki potencijal za brži rast, a drago mi je da se tu situacija mijenja u pozitivnom smislu, te da kompanije i jedinice lokalne uprave prepoznaju nužnost ulaganja jer shvataju koliko je modernizacija važna za napredak i razvoj društva.

Na tržištu BiH smo već gotovo 20 godina i mogu reći da se pomaci i te kako vide. Ostvarili smo brojna partnerstva i sudjelovali u velikim i bitnim projektima, a vjerujem kako su još mnoga takva, ako ne i veća, pred nama. Ukratko, optimističan sam.

eKapija: Šta je ono što nedostaje BiH, ako je uporedimo sa tržištem regiona, a što je nepohodno Schneideru za širenje mreže i veću angažovanost?

- Moj stav je da uvijek treba naglasiti ono pozitivno, a stvari koje nedostaju, mogu se nadoknaditi, kompenzovati, mogu se naći rješenja koja će premostiti svaki nedostatak. Zato smo bogati ljudskim potencijalom, mladim obrazovanim stručnjacima koji svakodnevno šire svoja znanja i zahvaljujući svojim jedinstvenim vještinama, profesionalnosti i izvanrednim sposobnostima, omogućuju kompaniji Schneider Electric uspjeh i kontinuiran rast na tržištu BiH već gotovo dva desetljeća.

eKapija: Kakvi su dalji planovi na tržištu BiH, pa i regiona? Na čemu će biti fokus u narednom periodu?

- Fokus je na daljem povećanju saradnje sa lokalnim partnerima i velikim krajnjim korisnicima iz oblasti elektroprivrede i industrije, sudjelovanju u projektima razvoja infrastrukture i elektroenergetike, te stvaranju novih rješenja za upravljanje energijom i automatizaciju, koja za cilj imaju maksimalne uštede uz minimalne troškove i zagađenje okoline. Takođe, nastojimo pojednostaviti procese kako bismo imali što manji gubitak vremena, a poseban fokus svakako imamo na implementaciju Ecostruxure rješenja na različite segmente tržišta.

Vedrana Džudža

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.