Izvor: Capital | Utorak, 09.05.2017.| 11:30
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Srđan Šuput, direktor Wiener osiguranja VIG - Ostvarili smo rast u svim vrstama osiguranja

Srđan Šuput
Wiener osiguranje je premašilo plan za prvi kvartal kako u životnim, tako i u neživotnim osiguranjima. Po svim segmentima, po svim vrstama osiguranja imamo bolje rezultate nego prošle godine, tako da smo ispunili ono što smo zacrtali. Ipak, još uvijek postoji ogroman potencijal koji smo mogli da iskoristimo u prvom kvartalu, rekao je u intervjuu za Capital generalni direktor Wiener osiguranja VIG Srđan Šuput.

Na čelu ste kompanije Wiener osiguranje VIG manje od godinu dana. Kakva su prva iskustva? Da li je bilo promjena pod Vašim vođstvom?

- Za osam mjeseci, koliko sam generalni direktor, napravili smo mnogo stvari u reorganizaciji kompletne kompanije, s obzirom na to da poslujemo i u RS i FBiH, iako je kompanija koja je kupljena prije pet godina od strane VIG-a, uglavnom bila pozicionirana u RS. Išli smo u definitivnu reorganizaciju prodajne mreže, naš cilj je bio da budemo prisutni u cijeloj BiH sa svim svojim proizvodima. S druge strane, napravili smo određene promjene u centralnoj prodaji i prodaji bankoosiguranja, kao glavnog i jednog od bitnih segmenata našeg poslovanja. Mnogo posla je urađeno u reorganizaciji same direkcije kompanije. Napravili smo značajne korake u stabilizaciji firme, promjene i u kadrovima, i ti rezultati su već vidljivi u prvom kvartalu ove godine.

Šta možete reći o biznisu osiguranja u svijetu i grupaciji VIG, te kakve koristi od prisustva takve grupacije mogu da imaju naši privredni subjekti i građani?

- Mi smo najveća grupa u centralno–istočnoj Evropi, imamo više od 25.000 zaposlenih, imamo 50 kompanija u 25 zemalja. Naša grupa je prošle godine ostvarila preko 9 mlrd EUR premije i imala profit veći od 40 mil EUR, i samo ako tu premiju i profit uporedimo sa ukupnom premijom u BiH, to je dovoljan pokazatelj veličine grupe. Mi smo grupa koja je lider u životnim osiguranjima, lider u poslovima osiguranja sa velikim korporacijama i kompanijama, kao i lider u saradnji sa najvećim svjetskim i evropskim brokerskim kućama koje zastupaju velike korporativne klijente. Slobodno mogu reći da smo i lider u svakodnevnoj prodaji sa građanima i to je ono što pokušavamo da preslikamo u BiH, koliko je to moguće.

Uspijevate li u tome?

- Mislim da uspijevamo. Wiener osiguranje je prepoznatljiv u velikom broju segmenata i po brojnim vrstama osiguranja. Unazad tri godine bilježimo rast u životnom osiguranju, a već nekoliko godina smo lideri na tržištu RS u neživotnim osiguranjima. Imamo solidan rast u prvom kvartalu u FBiH i nismo se, kao većina, bazirali samo na autoodgovornost. Sa ponosom ističemo i da smo jedan od glavnih igrača kada je u pitanju saradnja sa bankama, prije svega, tu mislim na osiguranje kredita koje banke rade.

Kako ocjenjujete poslovne rezultate Wiener osiguranja u 2016. godini i kakvi su rezultati u prvom kvartalu ove godine?

- Kao osoba koja je dugo na vodećim funkcijama nikad nisam zadovoljan ostvarenim i smatram da uvijek može više. Međutim, prema onome što brojke pokazuju, zaista sam zadovoljan prvim kvartalom. Ostvarili smo osamnaest odsto povećanja premije u odnosu na isti period prošle godine, premašili smo plan za ovaj period za čertnaest odsto, te smo napravili ogroman rast u životnom osiguranju i u odnosu na prvi kvartal 2016. imamo rast od 39 odsto. Po svim sgementima, po svim vrstama osiguranja imamo bolje rezultate nego prošle godine, tako da smo ispunili ono što smo zacrtali, s tim da još uvijek postoji ogroman potencijal koji smo mogli da iskoristimo u prvom kvartalu. Prije svega, tu mislim na neobavezno osiguranje kao što je imovina, osiguranje objekata od poplava, požara, zemljotresa i drugo.

Kakvi su planovi Wiener osiguranja za ovu godinu?

- Prošle godine nismo poslovali pozitivno s obzirom na to da smo u dobroj mjeri ponovo čistili naše bilanse i rješavali se hipoteka prošlosti. Međutim, ono što je jako bitno je da mi sve ove godine imamo čisto mišljenje revizora, a to je bio KPMG. Uvijek sam smatrao da bilans uspjeha koji se predaje u APIF nije mjerodavan dok ne dobijete mišljene revizora. Naravno, posebno cijenim izvještaje revizora iz velike četvorke ili velike petorke uz uvažavanje i ostalih revizorskih kuća. Kada je u pitanju ova godina, dobro smo krenuli, na nivou plana smo u prvom kvartalu, a do kraja godine planiramo da taj veliki gubitak kao nasljeđe iz prethodnog perioda svedemo na minimum i da 2018. bude godina u kojoj bi Wiener osiguranje trebalo da ostvari prvi veći profit na ovom tržištu od akvizicije tadašnjeg Jahorina osiguranja.

SIVA ZONA JEDAN OD NAJVEĆIH PROBLEMA TRŽIŠTA OSIGURANJA

Da li planirate da kupite neko društvo za osiguranje?

- Trenutno to nam nije u zvaničnom planu, ali strategija grupe je da, ako postoji neko osiguranje koje je interesantno, možemo ga predložiti našim akcionarima. U ovom trenutku je za nas veoma interesantno tržište FBiH i u tom pogledu se u skorijoj budućnosti može razmišljati o tome da iskažemo interesovanje za neko društvo.

Kako biste analizirali naše tržište osiguranja? Da li se ono razvija i raste, koji su trendovi?

- Naše tržište je potpuno orjentisano ka autoodgovornosti i to je dovoljan pokazatelj da naše tržište nije razvijeno. Naše tržište raste, ali raste uglavnom samo u autoodgovornosti i to su zvanični pokazatelji za 2016. Sve ostale vrste osiguranja su u padu i to nije dobar trend, osim što je u porastu životno osiguranje što nas veoma raduje i za šta smatramo da je i Wiener dao značajan doprinos tome. S druge strane, činjenica koju sam naveo za pad ostalih vrsta je za nas, kao ozbiljnu kuću, ima veliki potencijal da se mi orjentišemo ka tim vrstama osiguranja. Vjerovatno se na našem tržištu u skorije vrijeme neće ništa promijeniti, svi trendovi govore upravo da će se ići u dalje širenje autoosiguranja, a neobavezna osiguranja padaju.

Da li su nelegalni popusti u autoosiguranju i dalje najveći problem na tržištu osiguranja RS?


- Imamo ozbiljne probleme sa tim popustima. Prema mom mišljenju, najveći problem je siva zona poslovanja jednog dijela osiguravajućih kuća i to se može vidjeti kroz bilanse. Ako znamo da su u prošloj godini otvorena tri nova društva koja se isključivo bave samo autoosiguranjem i koliku su premiju imali za kratko vrijeme, plašim se da je to dovoljan pokazatelj da ćemo i dalje imati probleme na tržištu osiguranja. Ne mogu da ne postavim pitanje, odakle je to generisano? To je, prema mom mišljenju, problem. To je problem i države, ne samo regulatora, jer to znači manje prihode za državu i onda osiguranja, kao što je Wiener koje rade čisto, imaju problem iskazivanja velikih popusta, odnosno troškova koji, naravno, utiču na profitabilnost poslovanja. Ovaj problem će se riješiti u narednih nekoliko godina kada kod nas dođe do liberalizacije tržišta. Tada će se vidjeti ko je jak igrač na tržištu, a ko nije.

NISMO IZVUKLI POUKE IZ POPLAVA 2014. GODINE

Poplave u RS 2014. godine su ostavile velike posljedice. Da li je povećana svijest građana i preduzeća o potrebi osiguranja imovine?

- Da, ta svijest je povećana, ali samo kratkoročno. Svi pokazatelji od kraja 2015. godine pokazuju da svijest građana opada, edukacija je skoro nikakva i građani uopšte ne znaju da sa samo jednom, u finansijskom iznosu veoma malom polisom, mogu osigurati kuću od poplave i da mogu nadoknaditi svu štetu koja može da im se desi u slučaju te nepogode. Svi zajedno trebamo raditi na edukaciji građana, kao što Wiener već dosta napora ulaže na polju edukacije i podizanja nivoa svijesti građana o potrebi i pristupačnosti polisa imovinskog i životnog osiguranja. Upravo smo u susret godišnjice katrastrofalnih poplava organizovali kampanju sa ciljem podizanja nivoa svijesti i povećanja broja polisa imovinskog osiguranja. Međutim, problem je i to što imamo veliki broj osiguravajućih društava kojima je samo cilj da ganjaju autoodgovornost i ne možemo od njih očekivati da se ravnopravno uključe u kampanju i da propagiraju neobavezno osiguranje. Wiener osiguranje je isplatilo najviše šteta u 2014. i 2015. godini i ponosni smo na to. Mislimo da smo prepoznati kao jedno ozbiljno osiguranje i veliki korporativni klijenti su kod nas, ali sve više i fizička lica u nama prepoznaju određenu vrstu sigurnosti. Međutim, to je po meni još uvijek na veoma nerazvijenoj osnovi.

RS je, putem Fonda solidarnosti, dala ogroman novac građanima i privredi nakon poplava 2014. godine. Smatrate li da je možda taj novac trebalo da im bude dodijeljen uz uslov da dio odvoje za osiguranje, kako bi se u budućnosti koliko-toliko ublažile moguće štete, pogotovo ako se ima u vidu da ništa nije urađeno po pitanju nasipa i zaštite od mogućih novih poplava?

- Mislim da bi se trebalo razmišljati o tome da čak i osiguranje imovine od poplave, požara, zemljotresa bude obavezno, kao što je obavezno autoosiguranje. Mora se podići svijest kod građana šta to osiguranje znači. To nisu velike cifre – primjera radi, za stan prosječne veličine, uz premiju od cca 100 KM koja se plati jednom za godinu dana, iznosi šteta koji vam mogu biti isplaćeni idu i do 100.000 KM. Isto tako je mali dio novca koji je podijeljen nakon poplava 2014. mogao da ode za osiguranje, kako bi građani shvatili šta im znači polisa. Ipak, to se nije desilo, i sada svi opet samo možemo da se nadamo da se to neće ponoviti. Zato bi možda trebalo razmišljati o tome da u jednom segmentu osiguranje imovine bude obavezno.

Da li je Wiener imao milionskih isplata po osnovu odštetnih zahtjeva po osnovu osiguranja imovine i imate li slučajeva koji su završili na sudu zbog toga što klijenti nisu bili zadovoljni?

- Mi smo 2014. i 2015. godine isplatili ukupno 70 mil KM štete za poplave. Bez obzira na tu cifru, nismo imali nikakav udar na našu likvidnost zato što je to sve bilo pokriveno kod evropskih i svejtskih reosiguravača. Nismo imali nijedan slučaj iz tog perioda koji je završio na sudu zato što klijenti nisu bili zadovoljni. Uvijek ima pritužbi klijenata na visinu štete u slučaju saobraćajnih nezgoda, ali sva osiguranja imaju problem sa tim. Sa većim štetama nismo imali problema.

OSIGURANJA BJEŽE OD OSIGURANJA POLJOPRIVREDNIKA

Poljoprivrednici u RS godinama imaju velike štete zbog vremenskih neprilika, a i ove godine već računaju kolike će štete imati zbog mraza. Da li se poljoprivrednici više odlučuju za osiguranje imovine?

- Poljoprivrednici su nažalost veliki rizik za osiguranje i društva bježe od ovakvih vrsta rizika, jer je u prošlosti bilo velikih šteta i to osiguranja ne mogu da podnesu. Mi jesmo u prošlosti imali nekoliko poljoprivrednika sa kojima je bilo problema, ali smo te štete isplatili, jer smo bili reosigurani. Čak i reosiguravači u svijetu bježe od ovih rizika i mislim da su poljoprivrednici u ovom trenutku, ipak, malo prepušteni sami sebi. Međutim, nije sve do osiguranja, mislim da i država mora da brine o tome, jer su premije za osiguranje velike i poljoprivredniku je mnogo da u jednoj godini za osiguranje usjeva izdvoji onoliko koliko društva traže. Možda bi država trebalo da se uključi u subvencionisanje poljoprivrednika po pitanju premije, što bi vjerovatno uticalo i na osiguranja da više prihvataju ovakve vrste rizika. Zadnji mraz je pokazao da je poljoprivreda ponovo na koljenima, a država nema rješenje za to.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.