Izvor: eKapija | Ponedjeljak, 17.10.2016.| 10:21
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Edin Hrnjica, direktor ProCredit Bank - Naš fokus je pružanje finansijske podrške malim i srednjim preduzećima

Edin Hrnjica
ProCredit Bank je fokusirana na pružanje finasijske podrške malim i srednjih preduzećima kroz adekvatne finansijske usluge i kreditne linije. Zemlje u regionu se suočavaju sa sličnim izazovima zbog čega ProCredit, na grupacijskom nivou, redovno preuzima incijativu u povezivanju naših klijenata širom Jugoistočne Evrope kroz B2B susrete, nudi im jedinstvene cijene međunarodnih plaćanja, besplatne ino prilive, te mnoge druge aktivnosti koje utiču na jačanje regionalne saradnje i razvoj naših klijenata, kaže za eKapiju direktor ProCredit Bank BiH Edin Hrnjica.

U razgovoru sa Hrnjicom saznajemo i da ova banka planira novu tranšu i proširenje saradnje sa USAID-om i Evropskom investicionom bankom (EIB).

eKapija: Glavni segment poslovanja ProCredit banke je kreditiranje malih i srednjih preduzeća. Kako vidite njihov položaj i uslove za razvoj u BiH, u poređenju sa zemljama regiona?

- Mala i srednja preduzeća Bosne i Hercegovine čine 97% kompanija te stvaraju više od 60% GDP-a što ih čini nosiocima ekonomskog razvoja naše države. Najveći izazov malih i srednjih preduzeća, u proteklih nekoliko godina, je stagnacija ekonomskog rasta s jedne strane, te nelikvidnost realnog sektora prouzrokovana otežanom naplatom potraživanja. Ako uz navedeno dodamo specifičnu ekonomsku diplomaciju, uz komplikovane i dugotrajne administrativne poslove, možemo reći da se privrednici naše zemlje nalaze u nezavidnom položaju, u kojem im je veoma teško pronaći poslovne partnere u inostranstvu. Međutim, kvalitet uvijek pobjeđuje a to je ono što naši privrednici mogu ponuditi, u zemlji i inostranstvu.

Kako bi se privrednicima stvorila povoljna poslovna klima, neophodno je usklađivanje zakonskog okvira za privlačenje stranih investitora te promocija investicionih potencijala u BiH. U prvom dijelu državni organi su ti koji bi trebalo raditi na zakonskim okvirima, dok u drugom dijelu banke mogu pomoći. U tom smislu, ProCredit Bank je fokusirana na pružanje finasijske podrške malim i srednjih preduzećima kroz adekvatne finansijske usluge i kreditne linije. Zemlje u regionu se suočavaju sa sličnim izazovima zbog čega ProCredit, na grupacijskom nivou, redovno preuzima incijativu u povezivanju naših klijenata širom Jugoistočne Evrope kroz B2B susrete, nudi im jedinstvene cijene međunarodnih plaćanja, besplatne ino prilive, te mnoge druge aktivnosti koje utiču na jačanje regionalne saradnje i razvoj naših klijenata.

eKapija: Kakva su Vaša očekivanja za poslovanje u sljedećoj godini? Iz tog ugla, kako ocjenjujete situaciju u bankarskom sektoru BiH?

- U većini zemalja EU i regiona sa kojima BiH ima značajnije trgovinske odnose predviđen je ekonomski rast što svakako daje nadu našim izvoznicima. Dakle, povoljnije poslovno okruženje u kombinaciji sa jačanjem izvoza trebalo bi se pozitivno odraziti I na porast investicija. Osnovni uslov za rast kreditiranja od strane banaka je potražnja za kreditima te smatramo da je bankarski sektor u tom kontekstu spreman i dovoljno stabilan da podrži naše privrednike.

eKapija: Kako komentarišete stav da banke naplaćuju visoke kamate za svoje usluge? S tim u vezi, mogu li privrednici očekivati "jeftinije" kredite?

- Naša dosadašnja iskustva u radu sa malim i srednjim preduzećima pokazuju da kamatna stopa nije ključni element za uspješnu poslovnu saradnju i nemamo osjećaj da taj stav preovladava kod naših klijenata. Kako svi dobri menadžeri, tako i menadžeri kompanija s kojima mi poslujemo nastoje za svoje kompanije obezbijediti najpovoljnije uslove. Odgovorne osobe kompanija su izuzetno dobro finansijski edukovane, razumiju tržišne trendove i shvataju šta se sve uzima u obzir prilikom određivanja kamatnih stopa. Kretanje kamatnih stopa u narednom periodu će ovisiti o više faktora, a prvenstveno o kretanjima cijene izvora sredstava. ProCredit Bank prati tržišna kretanja i nastoji ispuniti očekivanja i potrebe svojih klijenata što se odnosi i na kamatne stope.

eKapija: Od bankara često čujemo i primjedbu da novca ima, ali da je sve manje dobrih projekata i zdravih, likvidnih kompanija. Kakav je Vaš stav o tome?

- ProCredit Bank se u poslovanju vodi sa nekoliko osnovnih principa: cijenimo transparentnost u komunikaciji sa klijentima, ne promovišemo potrošačko kreditiranje, nastojimo minimizirati uticaj na okoliš, te nudimo usluge zasnovane kako na razumijevanju potreba svakog pojedinačnog klijenta, tako i na pouzdanoj finansijskoj analizi. U skladu sa tim, ProCredit Bank u radu sa biznis klijentima je usmjerena na mala i srednja preduzeća, jer smo uvjereni da ta preduzeća otvaraju nova radna mjesta i daju ključni doprinos ekonomijama u kojima posluju. Generalno, dobrih projekata, čiji vlasnici su likvidne i zdrave firme, ima i takve kompanije nastojimo podržati i pružiti im finansijsku podršku kako bi svoj biznis unaprijedili i dodatno proširili.

eKapija: Kakvo je stanje sa nenaplativim kreditima u vašoj banci? Sa kojom vrstom pozajmica je najteže stanje u otplati?

- Mi kao banka vodimo računa o zaduženjima naših klijenata gdje pri svakom odobravanju kredita radimo detaljnu finansijsku analizu, čiji je osnovni cilj utvrditi koje su stvarne finansijske potrebe klijenta kao i utvrditi da li klijent može podnijeti navedeno finansijsko opterećenje. Nakon odobravanja kredita ključno je raditi i redovni monitoring klijenata kako bi se preventivno djelovalo na probleme koje bi klijent mogao imati i naravno kako bi se izbjegla kašnjenja. U skladu sa tim, udio nekvalitetnih kredita ProCredit Bank je uvijek bio ispod prosjeka bankarskog sektora u BiH.

eKapija: Početkom ove godine potpisali ste sporazum sa Evropskim investicionim fondom o povećanju kreditiranja inovativnih malih i srednjih preduzeća kroz finansijski fond EU za inovatore - InnovFin gdje je za BiH namijenjeno 40 mil EUR. Koji projekti se finansiraju kroz ovu garantnu liniju i koliko novca je do sada plasirano?

- Kroz ovaj vid pružanja podrške malim i srednjim preduzećima, kroz prilagođene usluge, financiranje i regionalno umrežavanje, ProCredit grupacija nastoji biti lider na finansijskom tržištu u regiji, kao i na evropskom tržištu, kada je u pitanju SME sektor, stavljajući akcent na privredni razvoj zemalja u kojima posluje. U prvih šest mjeseci, od potpisivanja ugovora sa EIF-om, ProCredit Bank je malim i srednjim preduzećima plasirala više od 10 mil EUR koristeći pogodnosti InnovFin garantne linije i time im omogućila lakši pristup finansijskim sredstvima za kvalitetne poslovne projekte za koje nisu raspolagali adekvatnim obezbjeđenjem.

eKapija: Možemo li najaviti možda još neku saradnju i neku novu kreditnu liniju?

- Svakako. Koristimo ovu priliku da najavimo proširenje dosadašnje saradnje sa USAID-om i Evropskom investicionom bankom (EIB) o čemu ćemo blagovremeno informisati javnost, naše klijente i buduće poslovne partnere.

(Foto: procreditbank.ba)
eKapija: Koji su trenutno najtraženiji bankarski proizvodi za klijente vaše banke?

- ProCredit Bank malim i srednjim preduzećima nastoji pružiti sveobuhvatnu bankarsku uslugu koja će na najbolji način zadovoljiti sve njihove finansijske potrebe. Ukoliko posmatramo posebne linije Banke, InnovFin je garantna linija koja omogućava inovativnim malim i srednjim preduzećima da dobiju finansijska sredstva ukoliko nemaju dovoljno kolaterala. To je veoma važno za privrednike koji žele da i dalje unaprijeđuju svoj biznis a koji, zbog različitih razloga, nisu u mogućnosti da obezbijede dovoljno pokrića za planiranu investiciju. Osim toga, tu su svakako i međunarodna plaćanja unutar ProCredit grupacije, po jedinstvenoj cijeni od 2,5 EUR, dok su svi prilivi bez naknada. Neizostavne su i sveobuhvatne usluge koje pruža Zona 24/7 gdje klijenti, bez obzira na radno vrijeme banke, mogu položiti svoje dnevne pazare, provjeriti stanja svih računa i dobiti izvode sa istih, koristiti internet bankarstvo te informisati se o trenutnoj ponudi banke. ProCredit Bank nudi širok spektar usluga koji nam omogućava da budemo banka partner za mala i srednja preduzeća što naši klijenti itekako cijene i prepoznaju.

eKapija: Imate li u planu neke nove proizvode koje ćete ponuditi klijentima u narednom periodu?

- U narednom periodu ProCredit Bank će nastaviti sa ulaganjima u Zone 24/7 i obogatiti ponudu sa novim uređajima, koji će omogućiti podizanje i deponovanje novca u eurima. Takođe, mala i srednja preduzeća od sada mogu obavljati sva bezgotovinska plaćanja putem e-banking-a u EUR valuti, po jedinstvenoj cijeni od 5 EUR prema Njemačkoj a prema ostalim zemljama po cijeni od 10 EUR, ukoliko troškove plaćanja dijele sa svojim poslovnim partnerima. Osim toga, kako bi svim našim klijentima, fizičkim licima koji ispunjavaju uslove, obezbijedili povoljno kreditiranje za stambene kredite, ponudili smo jedinstvenu fiksnu kamatnu stopu od 4,90% za period otplate kredita do 7 godina. Na ovaj način, uz stalnu ponudu Banke, nastojimo da naše klijente obradujemo novim uslugama i povoljnostima koje će im olakšati svakodnevno poslovanje i korištenje bankarskih usluga.

eKapija: ProCredit banka organizuje regionalno okupljanje svojih klijenata, a najveće okupljanje bilo je ove godine u Solunu gdje je bilo više od 600 vlasnika malih i srednjih preduzeća iz 9 zemalja u regionu. Koliko su ovi susreti bitni za kompanije iz BiH?

- Događaj je okupio kompanije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Gruzije, Rumunije, Makedonije, Moldavije, Srbije i Ukrajine. Naša Banka, kao članica ProCredit Grupacije, je bila jedan od domaćina B2B događaja. Predstavnici malih i srednjih poduzeća iz BiH, njih 40, su dobili priliku da se na jednom mjestu sastanu sa potencijalnim poslovnim partnerima iz 10 zemalja Jugoistočne i Istočne Europe. Ova jedinstvena poslovna prilika omogućila je našim klijentima da se predstave, povežu sa drugim kompanijama, razmijene iskustva i bolje sagledaju mogućnosti za saradnju kroz uvoz i izvoz proizvoda, odnosno usluga, kao i da ostvare značajne poslovne kontakte sa poslovnim partnerima iz zemalja u kojima djeluje ProCredit Bank. Ovo je samo jedan od konkretnih načina na koji ProCredit Bank podržav privrednike BiH i shodno tome im pomaže da lakše ostvare poslovne kontakte i dogovore poslovnu saradnju izvan granica BiH, što dovoljno govori o značaju B2B događaja za naše kompanije.

Slobodana Šubara

Kompletan sadržaj Tematskog biltena "Izvori finansiranja - kako do novca?" možete pročitati OVDJE.


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.