Deflacija u BiH usporila u junu Deflacija u BiH usporila u junu Srijeda 29.07.2020.

(dodjela ugovora) Nabavka lijekova INN okrelizumab inf 300 mg i INN teriflunomid tbl 14 mg Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Sarajevo pet 14.08.2020.
Nabavka vakcina Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica pet 14.08.2020.
(Nabavka male vrednosti) Medicinska oprema JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo pet 14.08.2020.