(BIH) Hotel Holiday Inn Sarajevo (BIH) Hotel Holiday Inn Sarajevo Četvrtak 31.03.2005.