Pokrenut portal Kupujemauto.ba Pokrenut portal Kupujemauto.ba Petak 31.07.2020.

(Nabavka male vrednosti) Gume 20.5 R25 (L3/E3) Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o.- Đurđevik - Živinice pet 14.08.2020.
(Nabavka male vrednosti) Prevoz učenika OŠ Stanko Rakita Banja Luka pet 14.08.2020.
(Nabavka male vrednosti) Javna nabavka servisiranje i održavanje motornog vozila Toyota JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo pet 14.08.2020.
Supply and Delivery of Vehicle UNDP BiH Sarajevo pet 14.08.2020.