(Nabavka male vrijednosti) Rezervni dijelovi za grabuljasti transporter KLG-82 (reduktor) Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o.- Đurđevik -Živinice pet 15.01.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Nabava printera i kopirnih aparata Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres pet 15.01.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Nabava uredskoga i drugog materijala Zavod za zdravstveno osiguranje HBŽ Livno pet 15.01.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Gume za putnička i teretna vozila Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o.- Đurđevik- Živinice pet 15.01.2021.