(Nabavka male vrijednosti) Nabavka feromona Unsko-sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa pon 18.01.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Usluge kalibracije opreme JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla pon 18.01.2021.
Nabavka cijevi, armature i fazonskih komada JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš pon 18.01.2021.