Svjetske berze u strahu od rasta kamata Svjetske berze u strahu od rasta kamata Ponedjeljak 15.06.2009.

(Nabavka male vrijednosti) Sanitetski materijal Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, Sarajevo pet 22.01.2021.
Zahtjev za kotacijama za nabavku baznog ulja SN 150 OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka pet 22.01.2021.
Zahtjev za kotacijama za nabavku baznog ulja SN 500 OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka pet 22.01.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka elektromaterijala JP Vodovod i kanalizacija Srebrenik d.d. Srebrenik pet 22.01.2021.