(Nabavka male vrijednosti) Nabava motornog vozila Javna ustanova Edukacijsko-rehabilitacijski centar za osobe s TR uto 26.01.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka pločica za numeraciju trupaca JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj uto 26.01.2021.
Nabavka elektrorepromaterijala i elektro uređaja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj uto 26.01.2021.