Zahtjev za kotacijama za nabavku baznog ulja SN 500 OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka pet 22.01.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Sanitetski materijal Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, Sarajevo pet 22.01.2021.
Zahtjev za kotacijama za nabavku baznog ulja SN 150 OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka pet 22.01.2021.
Nabavka protivgradnih raketa JP PGPRS a.d Gradiška pet 22.01.2021.