(Nabavka male vrijednosti) Usluge prevoza otpada KOMUNALAC d.o.o. Odžak pet 16.04.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Sanacija ankera JP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje pet 16.04.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Rezervni dijelovi za greder CAT 14M Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o.- Đurđevik - Živinice pet 16.04.2021.
Tehnički pregled za vozila i mopede Pošte Srpske a.d. Banja Luka pet 16.04.2021.