(Nabavka male vrednosti) Gume 20.5 R25 (L3/E3) Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o.- Đurđevik - Živinice pet 14.08.2020.
(Nabavka male vrednosti) (ponovljeni poziv) Ponovljena nabavka goriva i maziva za potrebe Opštine Kostajnica pet 14.08.2020.
(Nabavka male vrednosti) Alkaten cijevi fi 90/110 mm, pritisak minimalno 16 bara Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o.- Đurđevik - Živinice pet 14.08.2020.