Aerodrom na Glasinačkom polju Aerodrom na Glasinačkom polju Srijeda 23.09.2020.