Najdosadniji posao u Britaniji Najdosadniji posao u Britaniji Ponedjeljak 09.10.2006.