(dodjela ugovor) Usluge odobravanja kratkoročnog revolving kredita (900.000,00 KM) JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU BREZA d.o.o. Breza uto 22.09.2020.
(Nabavka male vrijednosti) Nabava usluga autoodgovornosti i kasko osiguranja vozila JU Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar uto 22.09.2020.
Nabavka usluga osiguranja (podjeljena u 2 LOT-a) JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo uto 22.09.2020.