(dodjela ugovora) Nabavka regulatora za trafo ispravljač na elektrofilterima bloka 4 JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana Tuzla u Tuzli pet 23.10.2020.
(Nabavka male vrijednosti) Usluge internog audita JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla pet 23.10.2020.
(Nabavka male vrijednosti) Četkodržač za VN elektro motore Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o.- Đurđevik- Živinice pet 23.10.2020.
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka uglja- mrki ugalj JU Osnovna škola Rudo Rudo pet 23.10.2020.