Pad cijena goriva u FBiH Pad cijena goriva u FBiH Utorak 28.07.2020.

(Nabavka male vrednosti) (ponovljeni poziv) Ponovljena nabavka goriva i maziva za potrebe Opštine Kostajnica pet 14.08.2020.
Nabavka goriva za motorna vozila ZU Dom zdravlja Bihać JZU Dom zdravlja Bihać pet 14.08.2020.
(Nabavka male vrednosti) Nabavka naftnih derivata Dom zdravlja Ugljevik čet 13.08.2020.
(Nabavka male vrednosti) Materijal i rezervni dijelovi za održavanje pneumatike u TE Tuzla JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana Tuzla u Tuzli čet 13.08.2020.