(Nabavka male vrednosti) (ponovljeni poziv) Ponovljena nabavka goriva i maziva za potrebe Opštine Kostajnica pet 14.08.2020.
Nabavka goriva za motorna vozila ZU Dom zdravlja Bihać JZU Dom zdravlja Bihać pet 14.08.2020.
(Nabavka male vrednosti) Usluge fizičko-hemijskih analiza vode JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica pet 14.08.2020.
(Nabavka male vrednosti) Ugalj i drva za 2020. godinu J.P. Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo pet 14.08.2020.
(Nabavka male vrednosti) Nabavka naftnih derivata Dom zdravlja Ugljevik čet 13.08.2020.