(Nabavka male vrijednosti) Nabavka goriva JU Dom zdravlja Fojnica pon 28.09.2020.
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka peleta za grijanje KPZ poluotvorenog tipa Bihać pon 28.09.2020.
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka lož ulja za grijanje OSA-OBA Bosne i Hercegovine Sarajevo pon 28.09.2020.