U Sarajevu formiran konzorcij za vjetar U Sarajevu formiran konzorcij za vjetar Ponedjeljak 26.03.2007.