(Nabavka male vrijednosti) Nabavka goriva i maziva JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Jajce čet 29.10.2020.
(Nabavka male vrijednosti) Nabava pogonskog goriva za 2021. godinu Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova čet 29.10.2020.
Nabava plina za grijanje propan -butan Županijska Bolnica Orašje čet 29.10.2020.