(Nabavka male vrijednosti) Nabava goriva za službena motorna vozila Fonda Fond za zaštitu okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar pet 15.01.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka goriva Glavna služba za reviziju javnog sektora RS Banja Luka pet 15.01.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka goriva Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja Sarajevo pet 15.01.2021.